Det har heftet nokså lenge med å få regelverket på plass, men nå er det her. (Omslagsillustrasjon: Kvensk institutt – Kainun institutti)

 

Fersk fra trykken: Kainun institutti med grammatikalsk tegn-tilbud, på tre ulike kvenske dialekter.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Tegnsetting – Välimerkkireekelit» tar utgangspunkt i finsk og norsk tegnsetting», meldes det i ei pressemelding som tikket inn til redaksjonen fredag 28. januar. Det er Kvensk institutt, Kainun institutti, som igjen er på ferde.

De har nemlig på plass et hefte på 28 sider om korrekt tegnsetting når man skriver kvensk. Dette altså for alle som har interesse for kvensk, samt i kraft av et regelverk som meldes å være godkjent også av Kvensk språkting. Den godkjenningen fant sted i september 2020. Når det gjelder heftene, så har de utgivelsesår 2021, og kom fra trykken for rundt ei uke siden.

Eira Söderholm. (Foto: Arne Hauge)

««Tegnsetting – Välimerkkireekelit» gir anbefalinger til tegnsettingsbruk i kvensk. Heftene finnes i tre ulike kvenske dialekter: Elvedals-, Porsanger- og Varanger-varianter», heter det fra instituttet, som opplyser at det kvenske skriftspråket så langt har forholdt seg til finsk tegnsetting. Eget regelverk for kvensk har inntil nokså nylig manglet fastsetting.

«Tegnsetting – Välimerkkireekelit» er laget av Eira Söderholm, og her er et utdrag av forordet hun har skrevet:

«Hittil har kvenske forfattere for det meste brukt finsk tegnsetting. Den type tegnsetting brukte for eksempel Alf Nilsen-Børsskog, og de samme tegnsettingsreglene følger stort sett også den kvenskspråklige kvenske grammatikken skrevet av meg. Hittil har det likevel ikke blitt fastsatt eget regelverk for kvensk som forfatterne kunne velge, og følgelig har bruken av skilletegn vært vaklende. Denne mangelen ønsker dette heftet å bøte på.»

For 50 kvenske kroner kan heftet bestilles fra Meän krampuohi, nettbutikken til Kvensk institutt. Og fordi vi her kan snappe opp noen fine kvenske ord for norske detaljer, tillater vi  å publisere de tegnene heftet tar for seg. Kort og godt fra innholdsfortegnelsen:

Komma – Pilkka
Semikolon – Semiprikku
Kolon – Kaksosprikku
Anførselstegn – Sitaattimerkki
Tankestrek – Ajatuspriimu
Bindestrek – Tavupriimu
Skråstrek – Viintopriimu
Punktum – Prikku
Tre punktum – Kolme prikkuu
Utropstegn – Huutomerkki
Spørsmålstegn – Kysymysmerkki
Apostrofe – Apostroofi