Om folk kan fordype seg i ei slik finsk kake er uvisst, til gjengjeld kommer det en kjent journalist. (Arkivfoto)

 

Norsk-finsk forening feirer med foredrag av blant andre NRKs Morten Jentoft.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Norsk-finsk forening NFF ble stiftet i 1929, nærmere bestemt 5. desember. Det betyr at når Finlands selvstendighetsdag opprinner, fredag 6. desember 2019, er foreningen 90 år. Noe de markerer med storstilt feiring.

Festen holdes nevnte fredag fra klokken 16.00 i Nordstrandsveien 30 i Oslo, hvor blant andre NRKs Morten Jentoft skal snakke om relasjonene mellom Norge og Finland de siste 100 år. Etter middag dukker også Sanna Sarronmaa opp på scenen, hun skal snakke om hvordan livet arter seg for
en finlender i dagens Norge.

Ellers kan vi lese av NFFs hjemmeside at Finno Trio spiller opp til dans, og hvis du vil være med, må du på forhånd ordne med påmelding

«Norsk-Finsk forening er en uavhengig, ideell forening som har til formål å utvikle og fordype den gjensidige kunnskap og forståelse mellom nordmenn og finner om hverandres land og kultur.
Dette skjer gjennom arrangering av kontaktskapende sammenkomster, utgivelse av medlemsbladet NFF-NYTT og gjennom annen virksomhet som styret finner egnet,» kan vi lese på foreningens sider. Formålet med foreningen har helt fra starten vært å opplyse om finske og norske forhold, samt arbeide for nærmere kontakt mellom landene.