Sari Taussi og Liv Hofplass (midten), her i lag med den kjente kvenlederen Nilis-Einar Ørnebakk. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

– Alle ville prate med meg, sier reporter Sari Taussi, vi kafépratet både med henne og kvenske Liv Hofplass.

 

Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Finske Sari Taussi befant seg i hovedstaden da rapporten ble lagt fram og lest opp. Hun var der i embets medfør, Taussi jobber nemlig for Finlands statlige allmenkringkaster Yle. Det står for «Yleisradio Oy», og utsendingen fikk særlig bruk for sin lydopptaker.

Første om kvener

– Jeg er her i Oslo fordi jeg skal lage et radioprogram om Sannhetskommisjonen. I Finland har vi en samisk sannhetskomité, og fordi arbeidet ennå ikke er slutt, har jeg kommet hit for å lytte på den komiteen dere har.

– Samtidig er jeg her fordi deres kommisjon også handler om finske mennesker i Norge, bekrefter Taussi.

– Har du jobbet lenge med dette?

– Jeg har tidligere laget program om finske samiske saker, men ikke om kvener. Så dette er min første reportasje om kvener. Det er nytt for meg, sier reporteren, som satte av flere dager i Oslo for å få kunnskap og intervjuer i boks. Også Stortinget ble avlagt et besøk.

Ingen vet

– På Stortinget lyttet jeg og gjorde intervjuer og opptak. Det viste seg at alle ville prate, og jeg kjente på meg at det var noe spesielt som foregikk her i Norge i disse dagene. Men hva som videre følger av rapporten, tror jeg ingen ennå vet. Det blir spennende å følge med på, sier Yle-utsendingen.

Vi møtte Taussi på en utebalkong høyt oppe på Nationaltheateret, hvor hun nøt sola i lag med Nils-Einar Ørnebakk og Liv Hofplass, de to sistnevnte er søskenbarn. Hofplass har vokst opp i Sør-Norge, og sier overfor Ruijan Kaiku at hun til nå har vært nokså lite bevisst sine kvenske røtter.

Nysgjerrig på mer

– Men jeg har blitt mye mer bevisst på det nå, også i løpet av disse dagene her i Oslo. Og jeg er veldig nysgjerrig på å finne ut mer.

– Om dine kvenske røtter?

– Ja. Jeg syns det er spennende, sier Hofplass, som har merket seg at manglende kunnskap om det kvenske er et vanlig fenomen. Også blant folk som har vokst opp nordpå som i dag bor sørpå.

– Det er folk på min alder som først nå oppdager at de er kvenske, og det har forundret meg at det er slik, sier hun.

– Det var uansett fint å delta på dette. Her kan jeg mimre med andre folk om eget opphav, bekrefter Hofplass.