Øyvind Lindbäck (til høyre) er blant dem som engasjerer seg i utmarksrettigheter for alle, og ikke privatisering. (Foto: Arne Hauge)

 

«Det er ikke tradisjon for oss i Finnmark å eie utmarka privat», skriver Nordkalottfolket. Innlegg ved Øyvind Lindbäck, Ingvild Halvorsen og Kjetil Romsdal, 1. og 2. kandidater i Avjovarre, Øst-Finnmark og Nordre valgkrets.

 

Nordkalottfolket er tydelig: Finnmarkseiendommen eier vi sammen, på vegne av våre barn og fremtiden. AP, SP, Arja og SF synes å ønske oppsplitting og privatisering.

Den 11. juni forfalt fristen for å bringe saker etter Finnmarkskommisjonens arbeid i Karasjok inn for utmarksdomstolen. Dette vil antakelig være avgjørende for om vi har et felles eie i Finnmark i fremtiden eller et lappeteppe av eiendommer. For oss som er glad i å være i naturen, er det en lettelse å ha bare en grunneier, oss selv, å forholde oss til. Samtidig er det den naturligste tanken i verden i vår del av landet: vi er en del av naturen og den eies av fremtidige generasjoner.

Alle har kunnet sende inn sine krav om eiendomsrett og bruksrett de har på arealene i Karasjok, noe som er viktig og bra. For det har vært begått mye urett opp igjennom tidene, og da må man få mulighet til å få prøvd sine krav. Alle disse kravene lå i en «gryte» som kommisjonen skulle vurdere. Disse har de vurdert, gitt noen medhold, andre ikke. Og hele det resterende området har de gitt til Karasjoks befolkning.

Vi tror ingen hadde sett for seg dette utfallet. I så fall ville mange flere sendt inn sine krav om å kunne ha sin sedvanlige utmarksbruk i Karasjokområdet. Men hvorfor skulle de? Man var trygg på at der det ikke var noen familie, gruppe eller enkeltpersoner som krevde bruks- eller eiendomsrett, vil det bli som før – utmarka eier vi sammen.

Nordkalottfolket har sagt det før: Det er ikke tradisjon for oss i Finnmark å eie utmarka privat, vi har alltid eid en sammen via staten. Vi har jaktet, fisket og plukket bær sammen, uavhengig av hvor i regionen vi kommer fra. Vi kjenner ingen privat eiendomsrett hvor vi skal forholde oss til et lappeteppe av grunneiere for å kunne gjøre det vi alltid har gjort. Det fortjener ingen av oss.

Men, hva mener Senterpartiet og Arbeiderpartiet på Sametinget om dette? Og hva mener Arja og Samefolkets parti? Oss bekjent har holdningen vært klar: De løper i flerspann med NSR, og vil privatisere Finnmarkseiendommen. AP sin representant i Avjovarre har uttalt seg klart for privatisering. NSR og SP har sammen to av representantene i Fefo og støtter dem, som har vært klart for privatisering. AP, Arja og Samefolkets parti har stått stødig bak sin kandidat i Fefo-styret, som også ønsker privatisering. Men de gjemmer seg, og vil ikke si hva de egentlig mener. Det må avklares før sametingsvalget, så alle vet hva de får.

For oss er det uforståelig. Finnmarkseiendommen kom i stand nettopp for at vi skulle få beholde marka sjøl her i nord – samer, kvener og nordmenn sammen.

Og nei, dette dreier seg ikke om man er fornøyd med hva Fefo vedtar i ulike saker. Også vi er rykende uenige i mye av det styret finner på, både med tanke på tomtepriser og annet. Men det er en annen sak. Vi velger selv våre styremedlemmer, og får det styret vi velger.

Vær trygg på at Nordkalottfolket her er tydelig: Finnmarkseiendommen eier vi sammen, i dag, og i fremtiden. Ønsker du en annen retning for Fefo, så stem på de av oss som ønsker nettopp det.