RiddoDuottarMuseat-Porsanger museum inviterer til utstillingsåpning «Elvebåten» tirsdag 6. februar 2018 kl. 10.00 på museets Kunstarena i Fefo-bygget i Lakselv.

Utstillingen består av tekster, bilder og en film som er utarbeidet av De Samiske Samlinger basert på materiale fremskaffet gjennom dokumentasjonsprosjektet «Elvebåten» og et kurs i elvebåtbygging som ble holdt av museet sommeren 2016 i Karasjok. Formålet var bevaring og videreføring av tradisjonell kunnskap i bygging og bruk av elvebåter fra øvre del av Tana-vassdraget og i sideelvene i Karasjok-området.

Kursdeltaker Per Thomas Aira Balto med sin far som tilskuer. Foto: Anita Bjørnback, RiddoDuottarMuseat

.

På kurset lærte kursdeltakerne å bygge elvebåter som har vært brukt og ennå brukes i øvre del av Tana-vassdraget. Opplæringen besto også i materialbearbeiding, båttypens egenskaper under ulike typer vannføring, samisk terminologi, estetiske forhold ved båtbygging, samt innblikk i endringer i bygging og bruk av båter. Museet fikk samlet inn verdifull informasjon om båtbygging og omlag 550 samiske termer med relevans for elvebåter.

Prosjektet ble finansiert av Sametinget, Norsk Kulturråd, UNESCO og RiddoDuottarMuseat.

Det vil bli en orientering om Porsanger museums forestående dokumentasjonsprosjekt om elvebåter, sommeren 2018. Museet vil dokumentere kulturarven om elvebåttradisjoner i Porsanger, samt invitere til kurs i elvebåtbygging.

Gratis inngang og enkel servering på åpningsdagen. Utstillingsperiode er 6.2.–30.4.2018.

Foto: Tomasz A. Wacko, RiddoDuottarMuseat