Forlaget og Erlend Skjetne var straks med på lag da initiativtaker tok kontakt. Nyttig og tidsriktig, sier Skjetne om bokideen. (Foto: Privat)

 

Boka om Odd Lyng i ny norsk drakt inkludert kvensk oversettelse. Nå gjenstår det for Ruija forlag å få tak i midler.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Vi har god tro på at det går i orden. Vi har ikke fått bevilget penger ennå, men vi har søknader inne til behandling, sier Erlend Skjetne, styreleder i Ruija forlag. Han bekrefter at forlaget stilte seg meget positive til prosjektforslaget, da universitetslektor Andreas Vik Haugen tok kontakt og sa han ville oversette Alf Martin Jægers roman Odd Lyng til samtidsnorsk. Og til kvensk.

Tidsriktig

– Prosjektet har to sider som berører noen strømninger i tiden. Det er interessen for kvenske forhold inkludert et ønske om å løfte kvensk litteratur og språk. Og det er det skeive perspektivet, som er mer og mer omtalt.

– Dere tok det imot som et bra prosjekt?

– Jeg vil absolutt si at det er et bra prosjekt. Både nyttig og tidsriktig, sier styrelederen.

Det er gode signaler på at Anna-Kaisa Räisänen tar jobben med å oversette til kvensk. (Arkivfoto: Heidi Nilima Monsen)

Estimatet for prosjektet er en samlet utgiftspost på rundt 300 000 kroner. Her ligger det noe honorar til prosjektleder Haugen, og, gledelig nok, honorar til en oversetter som faktisk allerede er på plass.

Kjøpes inn?

Vi har fått klarsignal fra Anna-Kaisa Räisänen på at dette er noe hun kunne tenke seg å gjøre. Vi håper også det ordner seg, bekrefter Skjetne.

Av søknader om prosjektmidler har Ruija forlag sendt flere. Til Sparebank-stiftelsen, til kulturdepartementet samt også til en ordning hos Kulturrådet, den gjelder utgivelse av litteratur på våre nasjonale minoritetsspråk. Til syvende og sist er målet å få boken også inn under Kulturrådets innkjøpsordning for litteratur. En ordning som i dag omfatter en kvensk litteratur som lenge var ute i kulden.

– Vi har som sagt god tro på at det skal ordne seg, sier styrelederen.