Museumshåndverker Johnny Sommer viser elevene hvordan man tvinner ståltråden for å lage en visp. KUVAT KAISA MALINIEMI

Museumshåndverker Johnny Sommer viser elevene hvordan man tvinner ståltråden for å lage en visp. KUVAT KAISA MALINIEMI

.

Kaisa Sundelin fra Alta videregående skole viser fornøyd fram vispen hun har laget.

Kaisa Sundelin fra Alta videregående skole viser fornøyd fram vispen hun har laget.

Mandag 4. april 2016 besøkte en gruppe finskelever fra Alta og Vadsø videregående skoler Tuomainengården i Vadsø.

Museumsgården fra 1851 er viktig i Vadsø museum – Ruija kvenmuseums formidling av kvensk kultur og historie, og museet setter stor pris på å kunne ta imot skoleelever fra andre steder i Finnmark:

– Det er flott at vi blir kontaktet av lærere fra andre kommuner som vil legge turen sin innom oss. Denne gangen var det Helena Jensen fra Alta videregående skole som henvendte seg til oss om et opplegg for finskelevene som skulle på tur til Vadsø. Vi forsøker alltid å prioritere besøk fra barn og unge, og synes det er ekstra viktig å ta imot de som kommer langveisfra. Her i Vadsø har vi en unik mulighet til å vise fram bygningsmiljø fra før andre verdenskrig, ettersom mange hus og gårder overlevde brenninga og bombinga, samtidig som vi kan formidle kunnskap om kvenene og norskfinnene som er en så viktig del av Finnmarks historie og kultur, sier avdelingsleder Kaisa Maliniemi.

Under besøket fikk elevene se ei utstilling om hva som har vært gjort i senere år for å bevare det kvenske språket og kulturen. Gjennom å utforske Tuomainengården, som har både sauna, bakeri, verksted med smie, fjøs og stall, fikk elevene et innblikk i hvordan hverdagslivet artet seg for folk i «kvenhovedstaden» Vadsø på slutten av 1800- og første del av 1900-tallet.

– Både store og små deltok i arbeid på gården og med fiske. Man var også nevenyttig og lagde det meste man hadde bruk for av klær, redskaper og husholdningsutstyr selv, sier museumshåndverker Johnny Sommer, som hjalp elevene med å lage sine egne visper av ståltråd. I bakeriet på gården bakte ungdommene karelske piroger. De ble stekt i den store bakerovnen som er rekonstruert etter den opprinnelige. Pirogene ble servert inne i finstua i våningshuset, med eggsmør til, og falt godt i smak hos både lærere og elever.

Samarbeid og praktiske aktiviteter er viktig når historie og kultur skal formidles.

Samarbeid og praktiske aktiviteter er viktig når historie og kultur skal formidles.

Elever fra Alta og Vadsø baker karelske piroger i bakeriet i Tuomainengården.

Elever fra Alta og Vadsø baker karelske piroger i bakeriet i Tuomainengården.