Her er teamet som skal sørge for at klassikeren «Ruijan suomalaisia» av Samuli Paulaharju endelig kommer ut på norsk. Bakerst fra venstre: Jan Erik Kaplon og Helge Huru (oversettere), Einar Niemi (historiker), Mikael Holmberg (oversetter) og Elisabeth Johansen (redaksjon og prosjektleder). Foran fra venstre: Hilde Skanke og Anitta Viinikka-Kallinen (redaksjon) og Merethe Eidstø (oversetter). (Kuva: Liisa Koivulehto)

 

 

Fire oversettere skal i sving for at Samuli Paulaharjus klassiker fra 1928, Ruijan suomalaisia, endelig skal komme i norsk språkdrakt.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

– Det var mange som tok initiativ for å få det oversatt. Til slutt ble det samla til et prosjekt, sier en av initiativtakerne, Helge Huru. Han og flere andre har oversatt deler av Paulaharjutekstene i ulike formål og sammenheng i løpet av årene.

Redaksjonen består av Elisabeth Johansen (Orkana forlag), som også er prosjektleder, og Anitta Viinikka-Kallinen fra UiT og Hilde Skanke fra Kainun institutti – Kvensk institutt.

Fire oversettere skal jobbe med verket, hver for seg og sammen.  Det er både en utfordring og en styrke, får vi vite. For Mikael Holmberg var Samuli Paulaharju et nytt og spennende bekjentskap.

–  En stor utfordring

–  Språket til Paulaharju er meget egenartet, blomstrende, svært variert og en utfordring for en oversetter, sier Holmberg, som blant annet har oversetting av Kalevala – fra finsk til norsk – på sin CV fra før.

– De fleste oversettere jobber vel alene, så meg bekjent er dette ganske spesielt. Og derfor er også utfordringene nokså store, for å sy det sammen til det hele. Men vi vil også få styrke fra hverandre, sier Jan Erik Kaplon.

–  En utrolig utfordrende tekst, den mest utfordrende teksten jeg har oversatt, så jeg går inn med stor ærefrykt, sier Merethe Eidstø.

Et godt team

Det var Anitta Viinikka-Kallinen fra UiT og Johansen fra Orkana som hentet inn teamet.

Helge Huru oli myötä alusta alkain mutta se oli kohta selvä ette tämä oon iso työ ja se häytyi saada usseempi kääntäjä.

Elisabeth Johansen fra Orkana forlag, oversetter Jan Erik Kaplon og oversetter og Helge Huru, en av initiativtakerne til prosjektet på oppstartmøte i Tromsø 5. mars. (Kuva: LIisa Koivulehto)

– Jan Erik Kaplon oon kääntäny ennenki Ruijan tekstejä ja tieteellisiä tekstejä. Merete Eidstö oon tunnettu kääntäjä, joka työtelee Kainun institutissa. Hän oon meän entinen opiskelija ja hyvä kääntäjä ja hän tuntee kväänimiljöötä koska oon kirjottanu Alf Nilsen-Börsskogista ja työskentelee kväänikulttuurin kans.  Ja sitte Elisabeth esitteli Mikaelin joka tuli tähän neljänneksi, ja joka oon huippukääntäjä. Meillä oon hyvä kontaktiverkosto, Viinikka praamaa.

Store forventninger

–  Vi ønsker å gi ut bøker som bygger opp den nordnorske identiteten. Denne boka er et referanseverk for mange, så vi er veldig glade for at Kainun institutti – Kvensk institutt kontaktet oss, og at Einar Niemi sa ja til å skrive en historiefaglig innledning som kan røske opp i gamle oppfatninger om hva Paulaharju og dette verket er for noe. Jeg har store forventninger til det, sier Elisabeth Johansen i Orkana forlag.

– Et spennende prosjekt, med mange utfordringer. Ett er å ha respekt for språket, noe annet er å gjøre teksten forståelig for et ungt og moderne publikum. Paulaharju skriver om ting som er ikke så lett forståelig for dagens publikum.  Det er mange typer formidlingsutfordringer her, men vi har et flott team, sier Einar Niemi.

 

Einar Niemi skal skrive forord til den norske utgivelsen som det er store forventninger til. Kuva: Liisa Koivulehto

Hele gjengen samlet til møte. (Foto: Liisa Koivulehto)