Nye skilter er på vei, men først må utvalgte kommuner svare på henvendelsen fra Statens vegvesen. Spørsmålet er om det blir som før, eller om vi får plass også til kvensk? (Foto: Arne Hauge)

 

Vil de nye riksgrenseskiltene også få Norja, eller blir det kun Norge og Norga?

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Statens vegvesen ber om tilbakemelding på om kvensk navneform skal med på skilt ved riksgrensen. Saken er sendt til fem kommuner nord i landet, framgår det i henvendelsen datert 19. mai i år. Dette er kommuner i Troms og Finnmark fylke med slike grenseoverganger, nemlig Sør-Varanger, Tana, Karasjok, Kautokeino og Storfjord. Kommunene bes gi tilbakemelding på vegvesenets spørsmål, der følgende spørsmål går igjen hos samtlige:

«…vi ber om tilbakemelding på om kvensk navneform skal være med.»

Det var den 4. mai i fjor at Stortinget vedtok det nordsamiske Norga og det kvenske Norja som offisielle navn på landet vårt. Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba deretter Vegdirektoratet følge opp stortingsvedtaket gjennom å gjøre nødvendige endringer i regelverket. Statens vegvesen skriver:

«Vi ønsker derfor å skilte grenseovergangene med nye riksgrenseskilt. Våre retningslinjer sier at ved grenseoverganger i Troms og Finnmark fylke skal navneform på bokmål, nynorsk, samisk og/eller kvensk brukes.»

Også rekkefølgen på navn som brukes på riksgrenseskilt, er et tema de ønsker svar på. I bestemmelsene i stedsnavnforskriften fremgår det nemlig at på skilt der det blir brukt mer enn ett navn, skal kommunen bestemme rekkefølgen av navnene. Når rekkefølgen bestemmes, skriver etaten, skal man ta hensyn til språkbruken på staden. I forvaltningsområdet for samisk språk skal rekkefølgen være samisk, norsk og kvensk.

Vi tar med at vegvesenet melder at de ikke vil sette opp nye riksgrenseskilt før de har fått svar fra de aktuelle kommunene.