Svært kreativt og nokså nusselig: Arctic Culture UB fra Nordreisa produserer glasskuler med det kvenske, samiske og norske flagget på innsiden. – For å symbolisere de tre stammers møte, sier de. (Foto: Arctic Culture UB)

 

Arctic Culture Ungdomsbedrift er unge og kreative deltakere i vår kulturmarkør-konkurranse. – Forhåpentligvis vil vi kunne hjelpe med å få det kvenske flagget mer sett, sier elevene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Arctic Culture UB er en ungdomsbedrift med elever fra klassen «Entreprenørskap 1» ved Nord-Troms Videregående Skole, avdeling Nordreisa.

– Vår bedrift handler om det kulturelle mangfoldet her i Nord-Troms. Vårt slagord er «Kultur i Glass,» sier Karoline Johannessen på vegne av hele den kreative gjengen. Slagordet er nøye knyttet til produktet de produserer, får vi vite.

Vi produserer glasskuler med det kvenske, samiske og norske flagget på innsiden, for å symbolisere de tre stammers møte.

På innsiden av glasset ser man i tillegg til flaggene et reinsdyr, også det selv-produsert av ungdomsbedriften.

– Reinsdyret har vi valgt på grunn av at den er lett gjenkjennelig som et symbol for Nord-Troms. Arctic Culture har valgt dette dyret som vår maskot. Det eneste vi har kjøpt inn av innholdet i glasskulen er selve kulen og «snøen» på innsiden. Resten er egenprodusert av medlemmene i bedriften. Vi skjærer også selv treplatene og fletter flettene, sier Johannessen.

Logoen til Arctic Culture UB. (Foto: Arctic Culture UB)

Grunnen til at vi valgte å ha en bedrift som går innom tre stammers møte er fordi vi ville ha et produkt som går innom Nord-Troms og kultur. Vi valgte derfor tre stammers møte. Vi valgte også å fokusere mer på det kvenske og det samiske, siden det er de kulturene som har blitt undertrykt mest. Det kvenske er også kommet litt i glemmeboken, noe vi ønsker å forandre.

Målet med å produserer disse produktene, melder Arctic Culture UB, er å fremme tre stammers møte, samt dele informasjon spesielt om det kvenske og samiske.

For å forsikre oss om at informasjonen er mest mulig autentisk passer vi på å diskutere mye med de som har kompetanse, spesielt innenfor det kvenske, sier Karoline og dem.

Om et par snaue uker skal ungdomsbedriften på fylkesmessa i Tromsø, og da kommer de til å ha med større versjoner av alle flaggene.

Forhåpentligvis vil vi kunne hjelpe med å få det kvenske flagget mer sett, sier de.

Ungdommen hever glasset for 3-stammers møte. (Foto: Arctic Culture UB)