Viimin oon päästy yksimielisyytheen kvääniin flakusta. Se oon selkkee ja helposti tuttu flaku missä oon vahvat färit ja yhtä vahva symboolieffekti.
Flakuprosessi oon kestäny. Ehđotus kvääniin flakusta tuli yli 20 vuotta aikkaa ja sen jälkhiin debatti oon pendlannu kovan innostuksen ja korvitten sulkemisen välilä.

Monta vuotta se piian pöläthiin ette flaku saattais provoseerata. Se ei ole aina niin helppoo, eriliikaisesti ko sie häyđyt koko aijan muutenki argumenteerata sinun olemassaolon puolesta.

Mutta eihään ole mikhään probleemi ette met iloittemma Ruijan flakusta 17. maina ja kainun flakusta 16. marsikuuta. Saatama lisäksi kans muistela meiđän saamen juurii 6. februaarikuuta. Usseimat meistä kuuluthaan kolmheen kanshaan ja se oon aivan mahđolista olla ylppee koko tästä juuripuketista josta oon kasunu ylös justhiinsa sie ja mie itte.

Pelko siitä ette meiđän erilaiset juuret tulhaan näkkyyville saattaa laukaista meissä merkillissii mekanismii, vaikka suvuntutkiimus ylheensä näyttää ette meissä kaikissa oon hyvin monenlaissii tavuksiita, erilainen kasuamismiljöö ja lähdemä eri suunthiin. Siksi juuriin ja oman identiteetin tunnustaminen oon jokhaisen oma assii.

Kainulaisuus oon ollu puolustustilassa monta vuotta ja meilä oon tarvet saađa areenoita ja tunnusmerkkii millä met näytämä meiđän yhtheisen tavustan. Muuten sekä kielen ette kulttuurin menetethään. Norjalaistaminen oon hävittänny paljon jälkkii eikä polkkuu ole niin helppo ennää saađa auki. Eriliikaisesti jos met emmä halluu kulkkeet kaitaista polkkuu vaan halluuma kulkkeet yhđessä ja vierekkäin.

Saamen päivää oon vietetty monta vuotta 6. februaarikuuta. Se oon vahvistannu saamen flavun staatusta ja sehän saattais anttaat meileki inttoo. Sitä heilutethaan ylppeenä Ruijan flavun vieressä. Se oon tyhä fiinii ette met saatama juhliit usseeman kerran vuođessa.

Met uskoma että kainun eli kväänin flaku lissää meiđän yhtheistunttoo ja anttaa meile ylppeyđen hetkii. Ja piian se alkkaa tuottamhaan uussii kulttuurimarkkööriitä ja näkkyy vaatheissa ja muussa disainissa.