02 januarleder 2017Samala ko FM-bandin sammutethaan, NRK lopettaa kans liki 50 vuotta vanhaan suomenkielisen lähätyksen.
Mitä met saattaisimma tehđä? Met, kainulaiset ja ruijansuomalaiset, olema lähätyksen kuulijat, mutta meiltä ei ole kysytty mithään.
Ruijan kveeniliitto reageeraa siihen ette NRK ei ole ajatellu kainunkielissii lähätyksii ko se siirtyy DAB-teknologihaan, ja muistuttaa ette Eurupan raati oon jo monta kerttaa kritisoinu Ruijaa huonosta raadiopalvelusta kainulaisile.

NRK:n redaktööri Pål Hansen meinaa ette meitä ei ole unheetettu ja ette palvelusta tullee entistä parempi. No siihen ei kyllä paljon tarvitte: Tääpänä se oon 12 minuttii viikossa ja puoli journalistivirka.

Työjoukko aikkoo tehđä plaanan mutta meitä ei ole pyyđetty tähään joukkhoon.  Hansen kuitenki sannoo jo nyt ette kväänitten lähätys ei saa ommaa lähätysaikkaa eikä se kuulu koko maassa.

NRK ei ole koskhaan perustannu meiđän tarpheista.  Vuona 1946 se aloitti pyssyyvät saamen raadiolähätykset, 20 minuttii viikossa. Suomenkielinen lähätys tuli vuona 1970 siksi ko Vesisaaren ruijansuomalaiset ja kväänit painetthiin tätä kovasti. Lähätysaika oli viisi minuttii viikossa. Eniten se oon ollut 15 minuttii viikossa.

Se vaikuttaa ko suomenkielinen lähätykset olis ollu NRK:lle lapsipuoli jota se ei ole halunu, tyhä ruokkinu justhiinsa sen ette se pyssyy hengissä. Se ei saa maksaa, se ei saa kasvaa, se ei saa kuuluut eikä näkkyyt.

Plaanoi oon tehty ennenki. Yksi oli kymmenen vuotta aikkaa ko NRK Tromssan johtaaja Hans-Tore Bjerkaas muutti Uslhuun koko NRK:n johtaajaksi. Hänelä oli mukana plaana:  Lähätysaikkaa lisäthään vähän kerrala 30 minutthiin viikossa ja kainun kielestä tullee lähätyksen pääkieli. Kainun institutti sais oppii, appuu ja teknologiaa lähätysten tekemisheen.
Tästä ei ole kuulunut sen jälkhiin.

Se meinathiin ette digiteknologia poistais kaikki estheet: Met saisima vaikka oman kanaalin, kaikki oli mahđolista. Nyt NRK-redaktööri maalaa taas kaunhiita kuvvii uuđen teknologian avula: Fleksibiliteettii ja podcastii.
Tulleeko kainun kielestä NRK:ssa vieläki enämen marginaliseerattu ja näkkyymätön?

Kysymys oon kans: Kuka tekkee sisälyksen? Ko tehđhään kainun ja ruijansuomalaisten raadiota kainulaisile ja ruijansuomalaisile Ruijassa se tarvitte kainulaissii ja ruijansuomalaissii journalistii. NRK häyttyy investeerata tähään! Se ei kelppaa ette ostaat programmii Ruottista eli Suomesta. Se olis saattanu toimiit 20 vuotta sitten, mutta tääpänä jokhainen meistä saattaa lastata alas ja kattoot tahi kuunela koko mailman raadioota ja teeveetä.

NRK:lla oon nyt hyvä mahđolisuus näyttäät mihiin se pystyy ja mitä se halluu. Heilä oon kans mahđolisuus saađa hyvvää appuu. Meiđän institusuuniila ja organisasuuniila oon tästä tiettoo ja paljon kompetanssii.