5-2015 ledertegning flagg1b

Söttendemai alkoi erilaihiin ko tavalisesti ko VG oli 16. maina antanu ulos Sanna Sarromaan kommentaarin «Ingen klump i halsen på 17. mai». Sarromaa oon asunu Ruijassa kaksitoista vuotta. Hänelä oon ruijalainen mies ja ruijalais-suomalaiset lapset ja hän oon nähny tarpheeksi monta söttendemaita. Kronikissa hän kirjoittaa kunka ilkkeeltä koko päivä tunttuu. Se oon pakko kuussata ja olla hauskaa, hymmyilä joka puolele ja puhhuut pumpulii ja näyttäät ette se olis mukavaa. Hän halluis heittäät koko juhlimisen ja koko näyttämäpelin ette söttendemai muka tekis Ruijasta inkludeeraavamman ko muuten.

Se olis voinu luula ette hän olis saanu paljon vastusta, niinko esimerkiksi ko hän kirjoitti kronikin «Det norske språkets forfall» viimi syksynä, mutta sitä ei tullu. Dagbladetin söttendemaireportaasissa oli sama tunnet ko Sarromaan kommentaarissa: kankkeeksi pyntättyitä ihmissii, tivis ihmismassa, pakko osalistuut ja tunnet ette olet yksin ja erilainen. Muissa artikkeliissa kirjoitetthiin bunad-psykoosista ja pakkotröijyistä.

Åse Kleveland muisteli yhđessä artikkelissa ette ruijalaiset innostutthiin enemän bunaadiista Lillehammerin olympialaisten 1994 jälkhiin.
Heti jokhainen halusi bunaadin eikä se ollukhaan ennää mikhään tavalinen vaatet eli juhlapuku ko siitä tuli univormu. Maahaanmuuttaajatki haluthiin pukkeet punaisheen, valkkeesheen ja sinisheen. Fiiniin näky oon ko maahaanmuuttaaja saa Ruijan kansalaisuuđen ja maaherran tykönä vannoo uskolisuuđenvalan Ruijale ruijalainen bunaadi päälä.

Ko sannoo ette ei tykkää söttendemaista se oon ko kirrois kirkossa. Mutta Sarromaa ei saanukhaan niin kovvaa vastustusta. Oonko se merkki siitä ette pendeli oon kääntymässä? Piian ruijalaisetki oon saanheet tarpheeksi nasjonalismii.

Sarromaa kirjoittaa kans ette länsimaiset maahaanmuuttaajat ja eriliikaisesti pohjaismaalaiset osalistuthaan söttendemain juhlimisheen kaikkiin vähiten ja ette se oon ilkkein päivä justhiinsa heile. Met emmä tieđä mistä tutkimuksesta tämä tieto tullee mutta met emme eppäile yhthään. Länsimaalaisilla maahaanmuuttaajilla oon näjes kaikkiin vähiten hyöttyy ruijalaisuuđesta. Kaikki kymmenen suurinta joukkoo kekkä saathiin Ruijan kansalaisuuđen vuona 2014 olthiin muita ko länsimaalaissii. Pohjaismaalaissii se kiinostaa kaikkiin vähiten ko het saatethaan kuitenki muuttaat ja työtelä kaikissa Pohjaismaissa. Ainua mikä heiltä vailuu oon äänioikkeus Suurkäräjävaalissa. Sitä Ruija ei halluu anttaa heile ilman ette he annethaan pois ensimäisen kansalaisuuđen. Miksi het annettais sen pois ko usseimat muut länsimaat hyväksythään kaksoiskansalaisuuđen? Ruija oon hyvin vanhaanaikainen tässä. Sen tähđen ei kannatte heiluut flaku käđessä ja huuttaat hurraa. Se tuntuis ilkkeeltä.

_________________________________________

En dag med blandede følelser

Årets 17. mai fikk en annerledes inngang etter at VG hadde publisert Sanna Sarromaa sin kommentar «Ingen klump i halsen på 17. mai».  Sarromaa har bodd i Norge i tolv år, har norsk mann og norsk-finske barn og har sikkert opplevd 17. mai mange nok ganger til å danne sin mening. I kronikken skrev hun om ubehag knyttet til hele feiringa: «tvungen kos», «nasjonalpornografi», «smile i alle retninger, snakke om været og late som om dette var hyggelig», samt ønsket om å slippe og den falske forestillinga av at 17. mai-feiringa gjør Norge inkluderende.

Man skulle tro at dette innlegget skulle bli møtt med like stor motstand som noen av Sarromaas tidligere innlegg, som for eksempel kronikken «Det norske språkets forfall» fra i fjor høst, men nei. Dagbladet svarte med en nyhetsreportasje fra dagens feiring som hadde samme tone som Sarromaa: stivpyntede mennesker, klaustrofobi, tvungen deltakelse, ensomhet, annerledeshet. Andre artikler i Dagbladet hadde stikkord som «bunadspsykose» og «tvangstrøye».

Åse Kleveland nevnte i en av artiklene at bunadsbruken begynte å øke etter OL i 1994. Etter Lillehammer skaffet flere og flere seg bunad, og den kan nå betegnes som en uniform, ikke bare som et plagg eller festdrakt. Også innvandrere skal kle seg i rødt, hvitt og blått. Det fineste vi kan oppleve av inkluderende Norge er nye landsmenn som deltar i norsk statsborgerseremoni hos fylkesmannen i norsk bunad.

Å si at man ikke liker 17. mai er som å banne i kirka. At Sarromaa ikke ble møtt med en større motstand kan være et tegn på at også nordmenn begynner å bli mette av å feire nasjonaldagen såpasse «inkluderende» og at pendelen er i ferd med å snu.

Et interessant poeng som Sarromaa tar frem i sin kommentar er at det er særlig de vestlige innvandrere, og derunder spesielt nordiske, som har mest ubehag knyttet til 17. mai, og at de er dem som deltar aller minst i feiringen av dagen. Vi vet ikke hvilken forskning Sarromaa viser til, men tviler ikke på konklusjonen. Det er nemlig de vestlige innvandrerne som har minst praktisk nytte av å være «norske». Blant de ti største gruppene som fikk norsk statsborgerskap i 2014 er ingen fra vestlige land. Aller minst interessant er norsk statsborgerskap nok for de nordiske borgerne som jo kan flytte frem og tilbake og jobbe i hele Norden som de måtte ønske. Det eneste de mangler er stemmerett i Stortingsvalg, noe Norge ikke vil gi dem, uten at de måtte gi avkall på sitt første statsborgerskap. Hvorfor skulle de det når de fleste land i den vestlige verden tillater dobbel statsborgerskap? Norge er det eneste av de nordiske land som ikke tillater eller akter å tillate dobbel statsborgerskap, og det er ingenting å gå i tog eller rope hurra for. Det er bare ubehagelig.