KvääniÄänii skal holde julekonsert, da er det greit å forsterke koret med flere medlemmer. (Arkivfoto: Liisa Koivulehto)

 

Kvensk kor med planer om julekonsert.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

KvääniÄänii tar gjerne imot nye medlemmer, meldes det fra Halti kvenkultursenter.

«Det stilles ingen krav verken til vokal eller språk. Dersom du kan tenke seg å være med kan du enten ta kontakt med dirigent Tove Raappana Reibo eller møte opp på en av øvingene,» melder senteret.

For høsten legges det opp til tre øvinger, den første allerede inneværende uke. Her er tidspunkt og sted:

Torsdag 10. oktober kl. 18.00-20.15: Øving på Kultursenteret i Olderdalen/Talosvankka
Lørdag 2. november kl. 12.00-18.00: Øving med middag i Ramfjorden (Ingrid og Jon Birkelund)
Torsdag 28. november kl.18.00-20.15: Øving på Kultursenteret i Olderdalen/Talosvankka

I tillegg har vi gleden av å videreformidle at det også planlegges en julekonsert i regi av KvääniÄänii. Den planlegges holdt i Nord-Troms i desember, mer informasjon vil komme etter hvert, heter det fra Halti kvenkultursenter.

For nye medlemmer og andre interesserte kan vi opplyse at KvääniÄänii er et kvensk barne- og voksenkor i Nord-Troms. Koret ble stiftet som en egen organisasjon 13. september 2014, og er et naturlig utspring av Halti kvenkultursenters mangeårige språksatsing i regionen. Et av korets viktige formål er å vekke interesse for kvenske sangtradisjoner.