Det er trivelig å delta fysisk, fordelen med digitalt møte er at da kan flere bli med. (Illustrasjonsfoto: Språkrådet/Institutt for språk og folkeminne)

 

Skal snakke om meänkieli som språk: Fordi den foregår digitalt, kan også du sitter hjemme i godstolen og få med deg forelesningen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Rogier Blokland er professor i finsk-ugrisk språk ved Uppsala universitet. (Foto: Uppsala universitet)

«Meänkieli fra et uralsk perspektiv» heter forelesningen som Isof, Institutt for språk og folkeminne – Kielen ja kansanperintheen instityytti, arranger tirsdag 27. februar. Det skjer i anledning deres meänkielidag.

Rogier Blokland er professor i finsk-ugrisk språk ved Uppsala universitet, og er vedkommende som skal holde denne forelesningen, som for øvrig foregår digitalt, altså over nettet. Noe som betyr at alt man trenger å gjøre, er å komme seg inn via ei lenke som vi for ordens skyld har med senere i denne saken.

«I denne forelesningen prater Rogier Blokland om meänkielis østersjøfinske og uralske bakgrunn. Han vil sammenlikne typiske trekk i meänkieli med lignende trekk i de andre østersjøfinske og uralske språkene. Forelesningen berører alle aspekter ved språket, fra fonetikk via syntaks til ordforråd», heter det i invitasjonen.

Forelesningen går mellom klokken 13 og 15 den aktuelle tirsdagen, og språket det foreleses på, er svensk og derfor fullt mulig å forstå også for oss her hjemme. Her er lenka til happeningen, ei lenke som fører til Zoom, et verktøy for videomøter og -konferanser:

Meänkieli fra et uralsk perspektiv

For å varme opp tar vi med noen linjer om det samme på meänkieli, det er omtrent som å lese kvensk for dem av oss som forstår det språket:

Tervetuloa meänkielen päivän tikitaaliselle luenolle. «Meänkieli uralilaisesta perspektiivistä.» Rogier Blokland
suomalais-yykriläisten kielten professori, Uppsalan yniversiteetti.

Tässä luenossa Rogier Blokland puhhuu meänkielen itämerensuomalaisesta ja uralilaisesta taustasta. Hään vertailee minkälaisia tyypilisiä piirtheitä meänkielessä ja muissa itämerensuomalaisissa ja uralilaisissa kielissä oon. Luento käsittellee kaikkia kielen aspektia niinkö esimerkiksi fonetiikkaa, syntaksia ja sanastoa.