Kai Petter Johansen er ikke fornøyd. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Der Stortinget la to millioner på bordet med ene hånda, trakk direktoratet 870 000 kroner fra bevilgningen til NKF med den andre.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Da regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sammen med støttepartiet Sosialistisk venstreparti, i fjor høst kom til enighet om statsbudsjett for 2024, så mange ting rosenrødt ut sett med kvenske øyne.

SV hadde fått gjennomslag for en økning på til sammen fem millioner til kvensk språk og kultur, hvor av tre millioner mer til post 73, mens øvrige to millioner ble øremerket Norske kveners forbund, også disse i post 73.

Les også: Det blir noen ekstrakroner til kvenene i 2024

I bevilgningen kulturdirektoratet nylig har gjort, ser det imidlertid ikke lengre like rosenrødt ut, i alle fall ikke når det gjelder det Norske kveners forbund trodde var en økning på to millioner. Den samlede økningen til forbundet viser seg nemlig å være på bare litt over halvparten.

Mindre enn antatt

– Samtidig som vi får en ekstra bevilgning fra Stortinget på to millioner kroner på den ene siden, så reduserer direktoratet med 870 000 kroner på den andre siden, sier Kai Petter Johansen, avtroppende leder i Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto.

– Det er helt uforståelig, sier han.

Ruijan Kaiku har sett tilsagnsbrevet kvenforbundet har mottatt. Her forklares tildelingen på til sammen 3,4 millioner ved at 1,4 millioner kommer fra post 70, mens 2 millioner kommer fra post 73.

Les også: Dette får de kvenske organisasjonene i år

Med andre ord har Stortinget på den ene siden øremerket to millioner i post 73, samtidig har direktoratet redusert bevilgningen fra post 70 med 870 000 kroner sammenlignet med fjorårets tildeling. I 2023 fikk nemlig kvenforbundet 2,27 millioner fra post 70.

Johansen er alt annet enn imponert, og sier at signalene forbundet har fått var at bevilgningen fra Stortinget skulle komme på toppen av den finansieringen man allerede hadde.

– Vi har lagt opp et budsjett ut fra det og lagt planer ut fra det. Nå må det skrotes, og vi må starte helt på nytt, sier Johansen.

Ingen føringer

Ruijan Kaiku har vært i kontakt med kulturdirektoratet, som viser til at forbundet fortsatt får en samlet økning:

– Norske kveners forbund har fått en samlet tildeling på 3,4 millioner. Det er en økning på 1,13 millioner, altså nesten 50 prosent økning fra i fjor. Vurderingene vi har gjort er basert på søknaden og en helhetlig vurdering av hele søknadsrunden og de behovene som kommer fra organisasjonene.

Det skriver Guri Langmyr Iochev, leder for Seksjon for infrastruktur og mangfold, i en e-post.

Svar til Ruijan Kaiku: Kulturdirektoratet og kvensk språk og kultur
Guri Langmyr Iochev er seksjonsleder for infrastruktur og mangfold i Kulturdirektoratet. (Foto: Ilja C. Hendel)

Den samlede økningen hun viser til, inkluderer ekstrabevilgningen på to millioner som Stortinget vedtok i høst, men utgjør altså bare 1,13 milloner i praksis for kvenforbundet.

På spørsmål om hva midlene som er redusert fra post 70 blir bevilget til, svarer Iochev slik:

– Alle organisasjonene som søker post 70 viser til samme behov for økninger. Aktivitetene og forventningene til organisasjonene øker jevnt over og det er behov for å styrke kapasiteten hos alle. Vi har gjort helhetlige vurderinger basert på forskriften og de innkommende søknadene.

Les også: Svar til Ruijan Kaiku: Kulturdirektoratet og kvensk språk og kultur

Iochev sier at det ikke lå noen føringer fra Stortinget knyttet til de forannenvte øremerkede midlene.

– Stortinget har besluttet å øremerke 2 millioner til NKF over post 73. Stortingets vedtak kommer ikke med ytterligere føringer utover det som gjelder i forskriftene for post 70 og 73, skriver hun.

Reagerer sterkt

En som reagerer på dette er stortingsrepresentant og SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

Kaski: – Et stort løft
Kari Elisabeth Kaski. (Kuva: Helge Brekke)

Hun sier at det er utrolig skuffende av regjeringen og at hun er svært overrasket.

– Dette er året hvor staten skal følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonen, og da forventer jeg mye mer fra regjeringa, sier hun i en kommentar til Ruijan Kaiku.

Les også: Kaski: – Et stort løft

Kaski mener at de to millionene som var øremerket kvenforbundet skulle være den reelle økningen:

– Da SV fikk på plass en budsjettøkning til Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto var det jo en åpenbar forutsetning at det skulle være den reelle budsjettøkningen. Så dette reagerer jeg sterkt på.