Det var KMD som bestilte rapporten. (Foto: Utsnitt av rapportens forside/Telemarksforskning)

 

Rapporten fra Telemarksforskning har gått gjennom de statlige virkemidlene i politikken overfor nasjonale minoriteter.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

«Det bør vurderes å opprette et direktorat for de nasjonale minoritetene.»

Slik lyder en av tiltakene i rapporten «Kulturell berikelse – politisk besvær,» nylig publisert av Telemarksforskning. Det har knyttet seg spenning til arbeidet, mest synlig fra Kvenlandsforbundet og Taternes landsforening. Les også:

Lover full gjennomgang

Det var kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD som ba Telemarksforskning utarbeide en slik rapport, basert på politikken overfor landets minoriteter i perioden 2000 til 2019. Forfatterne bak rapporten er Ola K. Berge, Åsne Dahl Haugsevje og Nanna Løkka, forskere alle, og blant foreslåtte tiltak finner vi også utviklingen av konkrete mål for politikken overfor den enkelte minoritet. Samt at «terskelen for å oppsøke minoritetenes egne institusjoner og representanter for minoritetene må senkes.»

Rapporten skal nå inngå i KMD’s arbeid med en stortingsmelding om nasjonale minoriteter, og blant øvrige tiltak som foreslås, finner vi avviklingen av det såkalte Kontaktforum.

«Til sist foreslås det å sette i gang et kartleggingsarbeid om kunnskapsnivået om nasjonale minoriteter i kommunene og fylkeskommunene, med sikte på å få på plass langsiktige tiltak for å følge opp de forpliktelsene kommunen har.»

Hvis du vil lese rapporten, så finner du ei lenke her:

Telemarksforskning med ny rapport: Kulturell berikelse – politisk besvær