Lillan Støen, sekretær i Taternes landsforening, og Rune Bjerkli, sekretær i Kvenlandsforbundet. (Foto: Privat)

 

Betydelig forsinket er minoritetsrapporten fra Telemarksforskning nå tilgjengelig. Kvenlandsforbundet og Taternes landsforening bekrefter at de vil gå meget grundig til verks i lesingen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

Telemarksforskning har på oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) foretatt en gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019.

Gjennomgangen skal munne ut i et skriftlig arbeid, og nylig ble rapporten «Kulturell berikelse – politisk besvær» utgitt. To instanser som særlig har trykket på for å få fingrene på rapporten, er Kvenlandsforbundet ved sekretær Rune Bjerkli og Taternes landsforening ved sekretær Lillan Støen. Begge sier seg i ei pressemelding fra 18. mars i år glade for at rapporten nå er frigitt. Den skulle opprinnelig vært frigitt så tidlig som 1. oktober i 2019, heter det fra forbundet og foreningen.

Les også: «Historien har lært oss å være kritisk til vitenskapelige prosesser»

Rapporten skal altså danne grunnlaget for Stortingsmeldingen som kommer i 2020 om de nasjonale minoritetene i Norge, og Bjerkli og Støen viser til at det i kontrakten mellom Telemarksforskning og departementet klargjøres at oppdraget skal gjennomføres i overensstemmelse med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Prinsippene om akademisk frihet skal også legges til grunn, innenfor rammene av det som er avtalt om emne og metode i denne avtalen, viser de til.

«Dette innebærer blant annet at oppdragstaker ikke kan pålegges at oppdraget fører fram til en bestemt konklusjon,» sier sekretærene, som lover å gjennomgå rapporten i det de omtaler som «elefantmodus.»