Finansminister Jan Tore Sanner: (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Holder knapt tritt med prisstigningen.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

I dag onsdag la finansminister Jan Tore Sanner (H) fram forslag til statsbudsjett for 2021, og mens forslaget inneholdt tydelig uttrykte og positive signaler for det samiske folket, var det skralere for kvenfolket.

Kvensk institutt fikk riktig nok en viss økning, fra rundt 6,85 millioner i 2020 til foreslåtte 7,51 millioner i 2021. Dette er fra Kulturdepartementets post 73 i kapittel 326; språkorganisasjoner. En annen kvensk instans har en del av sin finansiering fra samme post, nemlig herværende kvenske mediehus. Og mens Ruijan Kaiku for 2020 hadde om lag 1,26 millioner til rådighet, ligger forslaget for 2021 på 1,29 millioner. En økning på 30.000 kroner eller rundt 2,38 prosent.

Den mest interessante posten for kvener flest, i alle fall kvener med planer om prosjekter, er posten fra Kommunaldepartementet. Den heter kapittel 567 Nasjonale minoriteter, og mens kvensk språk og kultur i 2020 hadde 10,5 millioner til rådighet, foreslås det at formålet for 2021 skal få rundt 10,8 millioner. For å være nøyaktig forslås det en økning på kroner 336 000, eller rundt 3,2 prosent. Vi tar med at den såkalte kjerneprisstigningen for 2020 oppgis til å ligge på rundt 3,1 prosent.