Caroline Indbjo studerer i Bergen, og skulle gjerne lært litt mer om kvener. (Foto: Tale Igeland Eilertsen)

 

Studenten fra Haugesund skulle ønske kunnskapen om det kvenske folk og deres kultur var lettere tilgjengelig. 

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku har snakket med den 22 år gamle studenten Caroline Indbjo. Hun studerer sammenlignende politikk på tredje året, og flyttet til Bergen fra Haugesund for å studere. På spørsmål om hun kjenner til det kvenske folket fra før er svaret tydelig.

– Jeg har absolutt hørt om kvener ja, sier Indbjo.

Studenten forteller videre at hun vet at kvenene feirer sin egen dag den 16. mars, men sier at utover dette er kunnskapen mangelfull. Hun skulle veldig gjerne lært seg mer om minoriteten, men at det ikke alltid er så lett å få med seg når det arrangeres ulike foredrag, eller vite hvor man skal lete etter fagkunnskapen.

– Man har på en måte bare hørt om dem. Jeg leser jo nyheter, og der dukker det jo opp saker om for eksempel kvener og skogfinner. Også har jeg nok lært litt om dem på skolen også, sier hun.

Indbjo forteller at hun på et generelt grunnlag opplever at kvener og andre nasjonale minoriteter ofte havner i skyggen til samer, ettersom de er Europas eneste urfolk. I samtalen kommer det også fram at hun tar et emne i studieløpet som heter Comparative Arctic Indigenous Governance, som er et emne som blant annet ser på Norges og Nordens urfolkspolitikk.

– Vi har ikke lært så mye om minoriteter i faget, det handler jo hovedsakelig om urfolk, men de nevner jo litt her og der, sier Indbjo.

Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Aaron Spitzer. (Foto: Eivind Senneset for UiB)

Ut av nysgjerrighet kontaktet vi derfor emneansvarlig og foreleser Aaron Spitzer om hvorfor de skiller mellom urfolk og minoriteter i norden.

– Emnet starter med å understreke forskjellen på urfolk og minoriteter, og hvilke utfordringer dette fører med seg. Videre fokuserer faget på urfolket samer i Norden og flere urfolk i Canada, mot slutten av emnet har vi diskutert sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid og nevnt fornorskningen av kvener, forteller Spitzer.

Til spørsmål om hvorfor ikke kvener og andre minoriteter inkluderes mer i emnet svarer han at dersom man hadde omformulert kurset til for eksempel «Arctic minorities in a comparative perspective» eller «The minorities of Norway» så ville kvener hatt mye større del i emnet.

– På en måte skulle jeg ønske kvener ble nevnt mer, men samtidig synes jeg det er fint å kunne fordype seg i en spesifikk ting, som i dette tilfellet er urfolk. Men det hadde vært veldig kjekt å lære mer om kvener ja, sier Indbjo avslutningsvis.