(Illustrasjonsfoto: Alf E. Hansen)

 

Statlige kroner formerer seg i privat verdiskapning.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Kulturminnefondet, framgår det i en nylig pressemelding fra regjeringen.

Det var i forbindelse med denne ukens framlegging av statsbudsjettet at forslaget ble kjent, der regjeringen nå ser for seg 10 millioner kroner mer til fondet. De melder samtidig at bevilgningen samlet sett har økt kraftig, med en drøy dobling fra 61 millioner i 2013 til dagens 126 millioner.

– Sammen med eierne sikrer Kulturminnefondet at mange verneverdige kulturminner blir satt i stand og får ny bruk. For hver krone bevilget fra Kulturminnefondet settes det i stand kulturminner for 3,5 kroner. Dette er godt kulturminnearbeid og god samfunnsøkonomi, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 Godt kulturminnearbeid og god samfunnsøkonomi, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Regjeringen melder i den forbindelse at Norsk kulturminnefond er en rendyrket tilskuddsordning, med private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljø som målgruppe. Det var for øvrig i ei evaluering av Kulturminnefondet fra 2017 at konsulentselskapet Menon Economics fant ut at for hver krone som bevilges fra fondet, blir det brukt 3,5 kroner på istandsetting av kulturminne.

«De fleste kulturminnene som blir satt i stand, får ofte en ny bruk. Dermed blir det etablert både verdiskaping og næringsvirksomhet som ei følge av at kulturminnene blir satt i stand,» skriver regjeringen.

Regjeringen peker her på fondets siste brukerundersøkelse, som etter sigende skal vise at 83 prosent av alle søkerne er tilfredse med kontakten med fondet.

«De mener den faglige oppfølgingen av prosjektene som Kulturminnefondet tilbyr, er svært viktig. Fire av fem prosjekter som har fått tilsagn om penger, ville ikke blitt realiserte uten støtten fra fondet. En kan etter dette grovt sett regne med at 4.000 prosjekter over hele landet neppe hadde blitt satt i stand uten støtten fra Kulturminnefondet. Den økete bevilgningen bidrar dermed til at mange nye prosjekter blir satt i gang framover.»