I det videre ansettelsesforholdet kom styreleder Trygg Jakola ikke til enighet med daglig leder, som dermed ble nødt til å slutte i jobben. Bildet er fra kakespising den 15. mars i år, i forbindelse med åpningen av Vadsø kvenske språksenter. Vi ser også NKF-leder Hilja Huru og fylkesordfører for Finnmark, Ragnhild Vassvik. (Arkivfoto: Arne Hauge)

 

Vadsø kvenske språksenter AS ansetter ny daglig leder.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku gjør oppmerksom på at denne saken flere steder er endret etter første gangs publisering. Dette på bakgrunn av en redegjørelse fra styret ved Vadsø kvensk språksenter, hvor det framkom at artikkelen inneholdt feil. Ruijan Kaiku har beklaget det inntrufne.

Oppdatert 28. mars 2020: I kjølvannet av at denne artikkelen ble påklaget til Pressens faglige utvalg PFU, ble Ruijan Kaiku felt for brudd på god presseskikk. Bruddet gjelder punkt 3.2 i Vær Varsom Plakaten. Les PFU’s redegjørelser her:

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Her kan du lese styrets redegjørelse

Her kan du lese vår beklagelse

Det var via en temmelig anonym jobbannonse i NAV at Vadsø kvenske språksenter AS søkte ny daglig leder, til det som i annonseteksten framholdes som et inkluderende arbeidsmiljø ved Vadsø kvensk språksenter. Søknadsfristen var 1. oktober.

Ruijan Kaiku er kjent med bakgrunnen for utlysningen, som skal handle om at styret ikke ville forlenge ansettelsen til nåværende daglig leder, etter at hun av helsemessige årsaker ønsket å gå ned fra dagens 100 prosent, til 50 prosent stilling. Noe daglig leder Mari Keränen overfor Ruijan Kaiku har bekreftet.

Trygg Jakola er styreleder for Vadsø kvensk språksenter, Vesisaaren kväänin kielisentteri, og har etter at artikkelen første gang ble publisert, klargjort at daglig leder er tilsatt fram til 15. november i år, slik at stillingen uansett måtte lyses ut.

Antall søkere?

Jakola sier dette til Ruijan Kaikus spørsmål om hvorfor de ikke annonserte og bekjentgjorde den ledige stillingen via kjente kvenske kanaler?

–  Nei, hvor det skulle være? Hadde ikke NRK kveeni et nyhetsoppslag om det? spør styreleder Jakola tilbake.

Etter det Ruijan Kaiku er kjent med, har verken vi eller NRK kveeni hatt noe nyhetsoppslag om saken.

– Hvor mange søkere er det til stillingen?

– Det vet jeg ikke, det vet Mia Krogh som er styremedlem. Vi skal ha neste styremøte 14. oktober, sier Jakola, som forklarer den beskjedne annonseringa med dårlig økonomi.

Slik det er klargjort i styrets senere redegjørelse, tar Ruijan Kaiku her med at Jakola var ute av kontoret på det tidspunkt han ble intervjuet, samt forut for det vært på flere dagers reise. Noe som gjorde at han ikke satt på oppdaterte opplysninger om antall søkere.

– Men dere brukte jo masse penger til en åpningsfest?

– Ja, det var vel anvendte penger, 35.000 kroner, tror jeg, har ikke eksakt sum i hodet, sier styrelederen.

RK har forsøkt å kontakte styremedlem Mia Krogh, men så langt ikke fått svar.

Hvorfor AS?

At kvensk språksenter i Vadsø nå blir uten kvalifisert leder, har ikke gått ubemerket hen på sosiale medier. Leder for Tana kvenforening, Alf Steinar Børresen, betegnet nylig saken som et tap for dem som har sine barn i barnehage hvor kvensk endelig var kommet inn, her også inkludert dem som har barn på barnetrinnet ved skolen i Vestre Jakobselv. Børresen mener tiden et moden for å stille kritiske spørsmål ved styreform, hvorfor det var så viktig å danne et AS, når ingen andre språksenter har denne modellen.

Spørsmålet om hvorfor man valgte å drifte som et AS, med 100 prosent av aksjene eid av Vadsø kommune, har Ruijan Kaiku tidligere rettet til styreleder Trygg Jakola (Ruijan-Kaiku 30. januar 2019).

– Tanken var at senteret ikke direkte skulle gå inn i kommunens øvrige virksomhet. At det skulle være mer frittstående enn for eksempel en skole eller et helsesenter.

– Ønsket om en slik organisasjonsform ble fremmet av kommunen, bekrefter styreleder.

Penger fra Mæland

Søknaden ble sendt til departementet i 2011. Samtidig i Troms ble Storfjord språksenter åpnet med 3 ansatte og 500.000 i statlig støtte. Kvensk språksenter i Kvænangen startet drifta i 2017  med et årlig budsjett på 560.000 kroner.

I april 2018 ga kommunal- og moderniseringsdepartementet med Monica Mæland i spissen 1 million kroner til etablering av et kvensk språksenter i Vadsø. Kvensk språksenter Vadsø AS ble registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret november 2018 med Trygg Bernhard Jakola som leder og Kaisa Maliniemi og Lise Svenning som styremedlemmer.

Vadsø kvenske språksenter ble åpnet 15. mars 2019 med miniseminar og festmiddag.