Hilja Huru i NKF er ikke spesielt imponert over Statsbudsjettforslaget på kvenenes vegne. (Foto: Liisa Koivulehto) 

 

– Årets statsbudsjett er et hvileskjær, men ingen av oss kan hvile på våre siste fremskritt, påpeker NKF-leder Hilja Huru.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Lederen i Norske kveners forbund, Hilja Huru, karakteriserer årets statsbudsjettforslag som et «pauseår» for kvenenes del, og oppsummerer budsjettforslaget i en pressemelding slik:

«En halv million i økning på potten til kvensk språk og kultur som nå er drøye ti millioner. Kvensk Institutt får en økning på 180.000. Den kvenske avisen Ruijan Kaiku får 35.000 mer enn i fjor, men det er en tilsvarende en nedgang i støtten til interesseorganisasjonene, deriblant NKF-RK. Det er en nedgang for opplæring i kvensk i skolen på 0,1%. Dette gir en samlet økning på ca 700.000. I tillegg er det sju millioner til ombyggingen av Ruija Kvenmuseum som kommer fra fjorårets gladnyhet om 43 mill til formålet og som gradvis deles ut museet i løpet av de nærmeste årene.»

Les også:

– Et demokratisk problem at vi ikke får nok ressurser

Troms og Finnmark får 10,5 mill til kvensk språk og kultur

Suuri lissäys kulttuuribudsetissa

 

Tallenes tale er klare

Huru sier at årets statsbudsjett er et hvileskjær, men påpeker at ingen av oss kan hvile på våre siste fremskritt.

– Økningen de siste få årene har gjort godt utslag for kvensk kultur og språk, men det kulturelle og utdanningsmessige etterslepet etter fornorskingstiden er fremdeles enormt. Tallenes tale er klare: De grep som er gjort for å gjøre opp for fornorskingen mot kvenene er ubetydelige sett i forhold til dens omfang og styrke, sier hun og kommer med klare forslag til hvor grep må tas.

– Vi trenger flere språk- og kultursentre og disse må enkeltvis gradvis styrkes sammen med kvensk media. Kvensk i barnehagen må på samme måte som kvensk i skolen få faste, stabile tildelinger, og problemet med lærermangel må løses med sterke intensiver. Sammen med språket må kulturen med kvensk samtidskunst, teater, film og litteratur få den støtten våre kulturarbeidere fortjener og våre kulturminner må få det vernet de trenger, sier hun.

Spennende grep

Årets statsbudsjett viser at rundt 10 millioner av de kvenske tildelingene som tidligere ble gitt gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementet framover skal forvaltes av det nye storfylket Troms og Finnmark.

– Når de kvenske midlene nå skal forvaltes av Troms og Finnmark flyttes makten nærmere det kvenske kjerneområdet, og kvenenes ønske om et nasjonalt kvensk rådgivende organ som skal bidra i forvaltingen er møtt med åpne armer av både Troms og Finnmark. Når den nye forvaltingen er på plass kan vi sammen brette opp ermene og ta neste steg, mener Huru.