Porsanger kommune jobber i disse dager med å få på plass nye veinavn. Dette veistrekket på Hestnes/Hesteniemi foreslås før øvrig gitt navnet Kjæsveien (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Kaulanet og Kotiniementie er blant veinavnforslagene som nå er på høring i Porsanger kommune.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

I disse dager har Porsanger kommune ti nye veinavn ute på høring, som en del av et større adresseringsprosjekt der alle veier i kommunen skal få offentlige veinavn. Veinavn har vært på offentlig høring i juli 2018, og kommunen har allerede vedtatt og tatt i bruk en rekke veinavn i Lakselv og omegn, Porsangmoen og Skoganvarre.

Blant de ti nye navnene som ligger på høring finner vi to kvenske: Kaulanet og Kotiniementie.

Eid i myr

Lokalitetsmessig beskrives Kaulanet som en haug innerst i Østerbotn/Sokkuvuono. I følge Kvensk stedsnavntjenestes datatbase er Kaulanet betegnelsen på ‘eid i myr’ .

Stedet har også parallellnavnet Sokkivuononkaulanet på kvensk, men skrivemåten Kaulanet er vedtatt etter lov om stadnamn. På norsk heter stedet Østerbotnhalsen, og ligger tilknyttet boligfeltet i Østerbotn.

Uregistrert variant

Navnet Kotiniementie er derimot ennå ikke registrert i den kvenske stedsnavndatabasen. På norsk kalles stedet Hjemnesset, og deler man opp det kvenske navneforslaget ser man at «koti» kommer fra det kvenske ordet for hjem, mens endelsen «niementie» viser til terrengordet nesset. Denne veien ligger på Saarelasletta.

Offentlig høring

De åtte andre navnene som nå ligger på høring i Porsanger er Børselvveien, Kjæsveien, Olderfjordveien, Rappaveien, Karalaksveien, Slåttebakken, Hatterveien og Øvrevannveien.

Kommunen skriver på sine nettsider at eventuelle merknader/høringsuttalelse ønskes tilsendt elektronisk. Fristen er satt til 3. april i år.