Det er svært viktig for STR-T at tornedalingenes historie nå får fokus og anerkjennelse. (Foto: Heidi Nilima Monsen)

 

Mandat og leder for tornedalingenes sannhetskommisjon er på plass. 

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Det svenske kulturdepartementet har nå kommet med et komitédirektiv for den nye Sannhets- og forsoningskommisjon. Kommisjonen skal utrede krenkelser og overgrep mot tornedalinger, kvener og lantalaiset som følge av assimiliseringspolitikken i Sverige på 1800- og 1900 tallet.

Bred erfaring

Kommisjonen skal ledes av Elisabet Fura, tidligere «chefsjustitieombudsman» og dommer ved Europadomstolen for menneskerettigheter.

– Historien må ikke, og bør ikke, gjentas. Det er derfor veldig gledelig at Elisabet Fura tar på seg denne viktige oppgaven. Hennes brede erfaring og evne til å bygge tillit i både minoritets- og majoritetssamfunnet gjør henne godt egnet til å lede arbeidet for sannhets- og forsoningskommisjonen, sier kultur- og demokratiminister Amanda Lind på regjerings nettsider.

Kerstin Salomonsson STR-T (Foto: Heidi Nilima Monsen)

Håper på forsoning

Kerstin Salomonsson sier at Svenska Tornedalingars Riksförbund – Tornionlaaksolaiset er takknemlig for at denne mørke delen av deres historie også blir en del av Sveriges historie.

– Uten vårt bidrag ville historieskrivingen blitt ufullstendig. For vår minoritet betyr dette et skritt mot forsoning og forståelse av konsekvensene av overgrepene som mennesker har blitt utsatt for, konstaterer lederen av STR-T.

Lederen i ungdomsorganisasjonen Met Nuoret mener det er viktig at konsekvensen for de yngre generasjonene også kommer fram under arbeidet.

– Jeg er glad for at assimilasjonspolitikken mot vår minoritet endelig får det fokuset og den anerkjennelsen den fortjener. Jeg håper arbeidet vil føre til en bedre forståelse av hvorfor så mange av oss i den yngre generasjonen har mistet språket vårt, sier Hanna Aili.

Kartlegging og forsoning
I direktivet kommer det fram at kommisjonens oppgaver blant annet blir å kartlegge og gjennomgå assimilasjonspolitikken og de konsekvenser den har hatt for minoriteten, minoritetsgrupper og enkeltpersoner. Det blir også viktig å formidle informasjon for å øke kunnskapen om minoriteten og deres historiske erfaringer. Ikke minst skal kommisjonen legge fram forslag til fortsatt arbeid for å bidra til etablering og fremme av forsoning. Det presiseres at kommisjonens oppdrag ikke inkluderer å vurdere ansvarsspørsmål i enkeltsaker eller å gi økonomisk kompensasjon til personer som er berørt.