En hel drøss av dem. (Kuva: Alf E. Hansen)

 

Praktiske greier fra gamle dager. • Käytännön juttuja vanhoilta ajoilta.

 

Gamle notkavler

Her ser vi en haug med notkavler, altså luftfylte innretninger til å holde bruket stående i sjøen. I dag er kanskje ordet “blåse” mer kjent, som i garnblåse.

Som vi ser er notkavlene av ulik størrelse, alder og materiale. Av jern, aluminium og plast. De største lå an mot bunnen når trålposen ble senket. Notkavlene rullet langs bunnen.

 

Vanhoita topulia

Tässä näjemä läjän topulia, se meinaa kapinheita missä oon ilmaa niin ette pyyvökset pysyvä paikalansa meressä. Mutta oon niilä kapinheila muitaki nimiä niin ko ”koho” ja ”koutukeino.”

Näjemä ette kuvassa oon eri kokosia ja ikhäisiä ja eri ainheista tehtyjä topulia. Rautasia, alumiiniumisia ja plastikkisia. Issoimat niistä olthiin pohjaa vasten ko troolipussin laskethiin. Topulit vierithiin pitkin pohjaa.