Vår oransje markering viser hvor den aktuelle fjelltoppen (1331 meter over havet) ligger. Toppen ligger på norsk side av grensen i fjellområdet Halti. Finlands høyeste punkt (1324 meter over havet) ligger i det samme området, men dette punktet er midt i ei fjellskråning. Det vil Kåfjord kommune igjen forsøke å gjøre noe med. (Skjermbilde fra norgeskart.no). 

 

Den forrige regjeringen sa nei. Nå følger formannskapet i Kåfjord kommune opp vedtak fra Kvenpolitisk utvalg, og vil sjekke hvordan den nye regjeringen stiller seg til å gi en norsk fjelltopp til Finland.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Formannskapet i Kåfjord har i møte av 27. april, på initiativ fra Kvenpolitisk utvalg (KPU), gjort følgende vedtak i sak 48/22: «AP/SP/KrF støtter initiativet fra 2017 og ber administrasjonen v/ordfører om å sende en henvendelse til regjeringen med forespørsel om hvordan de stiller seg til saken i dag.» Det opplyser ordfører Bernt Eirik Lyngstad i en e-post til Ruijan Kaiku.

Formannskapet tok ikke stilling til Kvenpolitisk utvalg sitt forslag om navn på fjelltoppen, sier Lyngstad.

Les også: Kan bli omkamp om fjelltoppen Finland aldri fikk

I dag ligger toppen av Finlands høyeste fjell på norsk side av grensen. Finlands høyeste punkt (1324 moh.) ligger midt i fjellskråninga, og er ikke en egen topp. Det mener Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord er uverdig. Et vedtak i utvalget ba formannskapet om å se på muligheten for å gi toppen i gave til nabolandet, slik at også Finlands høyeste punkt i framtiden kan være på en topp, istedenfor midt i ei fjellskråning.

Den aktuelle toppen (1331 moh.) ligger i fjellområdet Halti. Fjellområdet har flere topper. Den høyeste toppen, Raisin Haltii/Ráisduottarháldi (1361 moh.) er også på norsk side, men er ikke berørt i saken.

Les også: Tror de kan flytte fjell

Saken var også aktuell i Kåfjord kommune forbindelse med Finlands 100-årsjubileum i 2017, da på initiativ av Bjørn Geirr Harsson. Den gangen sa regjeringen nei.

– Jeg kommer til å følge opp vedtaket fra formannskapet og sende en ny henvendelse om hvordan politisk ledelse i regjeringa stiller seg til saken i dag, så får vi ta det derfra, opplyser ordføreren.

– I henvendelsen vil det nok trekkes inn momenter i forhold til urolighetene i verden, satt opp mot det å knytte vennskap over landegrenser, og at det er viktigere enn noen gang. Istedenfor å røve til seg andre lands areal, så er vinklingen her å gi bort, sier ordføreren.