Språkkafé er tingen for deg som vil snakke, nå tar den kvenske versjonen steget ut i den store verden. Her fra et tilbud i Tromsø for noen år siden. (Illustrasjonsfoto/arkiv: Liisa Koivulehto)

 

Med base fra Kvensk institutt tar den gode gamle språkkafeen steget videre.

 

Maureen Bjerkan Olsen og Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Vi har kommet på masse ideer etter sommerferien. Jeg vil ikke avsløre alt på en gang, så flere nyheter kommer etter hvert.

Det sier Mari Keränen, språkmedarbeider ved Kvensk institutt. En av planene kan hun likevel røpe, en skikkelig oppmuntring for deg som prøver å lære hjertespråket, men som har ingen å praktisere sammen med.

Ønsker prate-forum

Et velkjent problem som Keränen atter en gang stiftet bekjentskap med under nybegynnerkurset de har gående denne høsten.

Mari Keränen, språkmedarbeider ved Kvensk institutt. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

– Som en følge av det digitale språkkurset som har pågått i rundt fire uker nå, har flere deltakere ønsket seg et forum hvor man kan prøve å snakke. Deltakerne bor spredt, og det er vanskelig i det daglige å finne en person som man kan prøve å snakke med. Derfor kom vi opp med en plan om digitale språkkafeer, sier Keränen som bakgrunn for tiltaket.

Før nyttår?

Alle detaljer er i skrivende stund ennå ikke klare, men Keränen bekrefter at de skal ha møter om saken og at de jobber så fort som mulig for å få alt på plass. Hun satser på at tilbudet blir oppe og gå før året er omme.

– Planen er at vi skal lage møterom eller kaférom på Teams, da kan man logge seg inn og bli med i samtalen. Et annet alternativ som vi i tillegg ser for oss, er å chatte på kvensk, sier hun.

Gjennom møte og chat kan folk velge om de vil både snakke og skrive på kvensk, eller nøye seg med kun en av delene. Uansett blir ingen overlatt til seg selv, kan det betrygges.

For alle

– En av oss fra instituttet blir med som vert, og tilbudet skal være gratis, sier språkmedarbeideren.

Når det gjelder videre informasjon, om påmelding og slikt, så oppfordrer hun folk til å følge Kvensk institutt på sosiale medier.

– Tilbudet gjelder også for dem som ikke deltar på det digitale kurset?

– Ja, men det hjelper selvfølgelig hvis man kan litt fra før eller har vært med på kurset, sier hun.

Holde det gående

Vi tar med at det digitale grunnkurset i kvensk fra Kvensk institutt nå har pågått i rundt fire uker, og at det samlet bemerkelsesverdig mange likesinnede:

Rekordmange vil lære seg kvensk

I kurset går for øvrig Keränen grundig fram, inkludert mengder av enkle ord og setninger i den hensikt å skape det hun omtaler som overlevelsesstrategier for praktisk samtale. Altså det å komme i gang med språket og holde samtalen gående.