Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord kommune ber nå formannskapet gjenoppta fjelltopp-saken som var oppe i forkant av Finlands 100-årsjubileum (2017). Dette ble vedtatt i et møte på Kvensk språkdag den 26. april i Talosvankka/Olderdalen. Til stede denne dagen var Elling Vatne (leder), Gerd Steinnes Nilsen (1. vara), Anette Seppälä, Aud Marthinsen og Arthur Kjelstrup-Olsen. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

«Tro kan flytte fjell» er et velkjent uttrykk. I Kåfjord tror det kvenpolitiske utvalget at de kan flytte fjell, nærmere bestemt en fjelltopp, fra Norge til Finland. Nå ber de formannskapet i Kåfjord gjenoppta saken.

 

Pål Vegard Eriksen
pal@ruijan-kaiku.no

 

Ruijan Kaiku var til stede da Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord kommune hadde møte den 26. april. «En fjelltopp som folkegave fra Norge til Finland» var en av sakene som ble drøftet. Saken ble enstemmig vedtatt med noen mindre endringer fra saksfremlegget. Det betyr at utvalget nå ber formannskapet i kommunen «drøfte ideen på nytt og gjøre nødvendige undersøkelser i saken i lys av de endrede politiske forhold.»

Les også: Kan bli omkamp om fjelltoppen Finland aldri fikk

– Burde tilhørt Finland fra starten

Leder i kvenpolitisk utvalg, Elling Vatne, sier til Ruijan Kaiku at det ikke er for sent, til tross for at det er fem år siden Finland markerte sitt 100-årsjubileum.

– Nei, det er aldri for sent. Finland har i dag sitt høyeste punkt midt i ei fjellside, og det synes vi er litt uverdig, sier han.

Elling Vatne er leder i Kvenpolitisk utvalg i Kåfjord. Her fra en presentasjon av utvalget ovenfor landsmøtet til Norske kveners forbund/Ruijan kvääniliitto den 23. april 2022 i Tromssa/Tromsø (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

– I Norge har vi mange fjelltopper, så hvorfor ikke gi en fjelltopp i gave som en gest for det gode samarbeidet vi har hatt gjennom generasjoner? Allerede da de gikk opp grensen burde de sett at det ble feil, og at den aktuelle fjelltoppen, som ligger helt inntil finskegrensen, burde tilhørt Finland allerede fra starten av, sier Vatne.

Etter det Ruijan Kaiku kjenner til skal fjelltoppsaken opp i formannskapsmøtet allerede 27. april.

Les også: Vil ha et kvenpolitisk utvalg i Tromsø

En navnløs topp

Den aktuelle fjelltoppen, som er en del av fjellområdet Raisin Haltii/Ráisduottarháldi, har ikke et eget, offisielt navn. Det vil det kvenpolitiske utvalget å gjøre noe med. Utvalget foreslår i ovennevnte vedtak at toppen bør få navnet Ruijatoppen eller Ruijavuori. I saksfremlegget til møtet står det forklart at «Ruija var målet kvenene dro mot da de dro mot Norge. Vuori betyr fjell eller berg.»

Nye varamedlemmer

Under møtet 26. april ble Kvenpolitisk utvalg orientert om valg av nye varamedlemmer. Fra tidligere var Gerd Steinnes Nilsen og Anders Mathisen valgt som henholdsvis 1. og 2. vara. Nå er også Liv Solvang, Rolf Pedersen og Karin Karlsen valgt inn som henholdsvis 3., 4. og 5. vara i utvalget.