Det gamle skolebygget i Børselv er blitt asylmottak, og nå jakter Porsanger kommune på egnede lokaler for elevene i Børselv. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Det gamle skolebygget i Børselv er blitt asylmottak, og nå jakter Porsanger kommune på egnede lokaler for elevene i Børselv. KUVA HEIDI NILIMA MONSEN

Børselv skole og ungdomstrinnet i Billefjord ble lagt ned da sommerferien startet sist juni, men etter kommunevalget sist høst vedtok det nye kommunestyret å gjenåpne begge bygdeskolene så snart som mulig.

I Billefjord ser det ut til at skolen starter opp fra 1. februar, mens i kvenbygda Børselv ser det ut til å drøye litt.

– I Børselv vil det naturlig nok ta litt lenger tid, ettersom vi må ha en skikkelig prosess på å finne egnede skolelokaler, skriver Porsangerordfører Aina Borch på kommunens nettsider.

De gamle lokalene til Børselv skole brukes i dag til asylmottak, så kommunen jakter nå på nye lokaler som egner seg til undervisning og skoledrift. Nå inviteres foreldrene til Børselvelevene til et informasjonsmøte om prosessen.

– Ny oppvekstsjef er på plass 15. januar og vil sammen med fungerende oppvekstsjef møte foreldre i Børselv 19. januar. Mer informasjon om prosessen vil være på plass til da, skriver ordføreren videre.

Det skal ikke være satt noen dato for åpning av nye Børselv skole.

Inntil videre skysses skolebarna i Børselv til skolen i Lakselv.