Tanaelva er svært populær både fra norsk og finsk side. (Arkivfoto: Altaposten)

 

Ønsker noen endringer i fiskereglene for Tanaelva og et par sideelver.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Klima- og miljødepartementet sendte torsdag ettermiddag denne uken ut på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning. Også forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del skal høres, samt forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

Det skal ikke være tale om de helt store endringene, som blant annet har kommet i stand etter innspill fra Tanavassdragets fiskeforvaltning. Et overordnet mål er mest mulig ensartete fiskeregler i de ulike delene av Tanavassdraget.

Forvaltningen av fisket i Tanavassdraget, især når det gjelder grenseelvstrekningen, skjer i fellesskap med finske myndigheter. Den tar utgangspunkt i avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget av 30. september 2016, kalt Tanaavtalen, en avtale som trådte i kraft 1. mai 2017.

Det var etter evalueringen av fiskesesongen 2017 at norske og finske myndigheter ble enige om enkelte regelendringer. Etter fiskesesongen 2018 foretok arbeidsgruppen for forvaltning på ny evaluering av fiskereglene, blant annet på bakgrunn av statusrapporten utarbeidet av overvåknings- og forskningsgruppe.

Les mer her: Høring om Tanavassdraget