Klar oppfordring fra Hilja Huru, leder i Ruijan Kveeniliitto, Norske Kveners Forbund. (Kuva: Arne Hauge)

 

Krysser fingre for at statsråden mener alvor.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Det er med avventende optimisme at NKF registrerer Mælands innspill om språkreir som viktig del av strategisk plan for kvensk. Mæland har sagt at språkreir er en satsing regjeringen vil følge opp, se: Mæland med lovnad

– Da forventer vi at språkreir blir en fast ordning, og at den utvides. Det krever økte bevilgninger, sier leder Hilja Huru.

Henger tett sammen

Huru nevner satsingen på kvenske avdelinger i barnehagene i samme forbindelse som språkreir-satsingen. Områdene henger nært sammen, minner hun om.

– Vi er selvfølgelig glad for at Mæland har registrert de gode resultatene som språkreir og barnehagesatsingen har gitt, og nå håper vi hun følger opp i praksis, sier lederen.