Saken ble publisert i Ruijan Kaiku nr 1 – 2002

 

Det er greit å revitalisere det kvenske/finske språket i Norge. Men er det nødvendig å gjøre barn som allerede er tospråklige, til ett språklige?

Liisa Koivulehto

Hannele Pappila er mor til tre norsk finske barn i grunnskolen i Vadsø. Hun syns situasjonen er helt bakvendt.
– Det virker om som det satses fullt på norskspråklige elever, som ikke kan finsk, og prøver å få dem til å lære noen ord og uttrykk. Men elever som kan finsk godt, skal bare lære norsk.
Hun lurer på om ikke skolen har ansvar for alle eleven, også de som er gode i et fag.
– Hvis en elev er god i matematikk, har skolen et opplegg for han/ henne. Eleven får ekstra utfordringer og oppgaver. Hvorfor gjør man ikke det samme med finskelever?

Blandede erfaringer
De norsk-finske barna til Pappila hadde tilbud på finsk som morsmål den første tida i skolen. Men en vakker dag fikk de høre om at det var kommet nye bestemmelser: Ingen morsmålstimer. De fikk et tilbud om finsk som andrespråk.
– Erfaringene er blandede. Hvis læreren er finskspråklig og kompetent, kan han/hun undervise barn som har gode språkkunnskaper fra før. Men hvis de år etter år må holde på nivået «minun nimeni on Anna mitä kuuluu?»- og «pallo on punainen» er det klart at de blir lei.
– Selv om man snakker finsk hjemme, er selvfølgelig viktig med skoleundervisning. For eksempel lærer man ikke grammatikk hjemme.

Samarbeid – fins det?
Pappila lurer på om det er foreldrene som fremdeles må skaffe lærere til skolen. I høst fikk hun beskjed fra finsklæreren ved Sentrum skole at læreren ikke kan undervise barn som snakker finsk så bra som Pappilas barn.
– Det fins kompetente finsklærere i andre skoler i Vadsø. Kan ikke skolene samarbeide om lærerressursene?

Har rett
I februar holdt Finskforbundet i Norge et seminar i Vadsø hvor man drøftet finskundervisning, og foreldrene kunne fortelle om sine erfaringer.
– Jeg har fått høre fra skolemyndighetene at jeg ikke har rett til å kreve bedre finskundervisning, og at mine barn ikke tilhører den rette målgruppa. Men det er jo slik at de har krav på å få undervisning som tilsvarer deres nivå, også i finsk.
På seminaret fikk hun også høre om grunnskolen på finsk på nettet. Et kurs koster mellom 20 og 40 euro – ikke noe særlig mer enn et par timelønner til en lærer.
– En fantastisk mulighet! Hvorfor har skolene ikke hørt om dette og hvorfor er ikke dette mer i bruk? Ved hjelp av fjernundervisning via nettet vil man kunne løse problemer med finskundervisning for svært mange elever.

Vestre Jakobselv satser på finsk
Vestre Jakobselv skole satser på finsk. Inspektør Tord Skardal forteller at skolen ønsker å kombinere finskundervisning med andre fag. Syttito av skolens 110 elever har finsktimer; antallet er blant de høyeste i hele NordNorge.
Vestre Jakobselv skole har en fulltidsansatt finsklærer, men skulle gjerne hatt en til. Skardal forteller at skolen ringer selv til Finland og andre aktuelle steder for å skaffe lærere.
– Det har vi gode erfaringer med, vi venter ikke at folk kom mer hit uten at vi gjør noe, sier Skardal.
Skolen har 25 finsktimer i uka. Finsken integreres også i annen undervisning, den er del av helhetsopplegget i skolen.
– Når elevene jobber med for eksempel tema, kan de som har finsk, ha opplegg hvor de bruker det finske språket. Elevene har jo foreldre og besteforeldre som snakker finsk.
Du hører finsk i bygda fremdeles – kanskje enda mer i årene som kommer.

Hyvät suomenoppilaat lyödään laimin

– Vaikuttaa siltä, että suomenopetuksessa panostetaan norjankielisiin, jotka eivät osaa suomea ja yritetään saada heidät oppimaan muutama sana suomea – kun taas niille, jotka osaavat suomea hyvin, tarjotaan vain norjaa.

Liisa Koivulehto

Nurinkurista tilannetta ihmettelee kolmen vesisaarelaisen norjalais-suomalaisen peruskoululaisen äiti Hannele Pappila. Hän kysyykin, eikö koululla ole vastuu kaikista oppilaista.
– Eikö koulun pitäisi pyrkiä antamaan kaikille oppilaille näiden tasoa vastaavaa opetusta? Jos oppilas on hyvä matematiikassa, koulu pyrkii järjestämään hänelle haasteita ja vaikeampia tehtäviä. Miksi näin ei tehdä suomen kielen opetuksessa?

Vaihtelevia kokemuksia
Pappilan lapset kävivat peruskoulun alaluokilla suomen äidinkielen tunneilia, mutta eräänä kauniina päivänä ilmoitettiin, että äidinkielentunte ja ei sitten enää ole. Oli tullut uudet määräykset. Lapset siirtyivät sitten opiskelemaan suomea toisena kielenä.
– Tastä on vaihtelevia kokemuksia. Pätevä suomenkielinen opettaja voi opettaa myös niitä, joilla on hyvä suomen kielen taito, mutta voi käydä niinkin, että lapset kyllästyvät opetuksen satunnaisuuteen ja siihen että vuodesta toiseen hoetaan «minun nimeni on Anna, mitä kuuluu?»- ja «pallo on punainen» -tasolla. Vaikuttaa kun ei oikein olisi selvillä mitä minäkin vuonna kuuluu osata – opetuksesta puuttuu nousujohteisuus, Pappila toteaa.

Opettajia on…?
Tilanne paheni syksyllä todella ratkaisevasti, sillä keskustan peruskoulun uusi suomenopettaja totesi, että hänen kielitaitonsa ei riitä opettamaan lapsia, jotka puhuvat suomea äidinkielen veroisesti. Lapsille sanottiin, että he voivat käydä tunneilla, mutta he eivät näe siinä vastaavaa hyötyä.
– Tietenkin tarvitaan kouluopetusta, vaikka kotona puhutaan suomea. Esimerkiksi kieliopin oppiminen on tärkeää.
Koulun rehtori kertoi NRK:n suomenkielisessä lähetyksessä 27. helmikuuta, että koulu pyrkii antamaan kaikille tasonsa mukaista opetusta, mutta se edellyttää, että opettaja on suomenkielinen.

Pappila ihmettelee, miksi koulut eivät tee yhteistyö ja «kierrätä» suomenopettajia.
– Vesisaaren lukiossa ja Annijoella, 15 kilometrin päässä, on suomenkielinen suomenopettaja. Miksi koulu ei yritä itse mitään? Onko vanhempien hankittava opettajat kouluun?

Oikeus vaatia
Vesisaaressa pidettiin helmikuun lopulla seminaari, jossa pohdittiin suomenopetuksen tilaa ja jossa vanhemmat saivat kertoa kokemuksistaan.
Siellä Pappila sai kuulla lastensa oikeuksista ja sai monia vinkkejä.
– Kouluviranomaiset ovat sanoneet minulle aikaisemmin, että minulla ei ole oikeutta vaatia lapsille parempaa suomenopetusta ja että minun lapseni kuuluvat väärään kohderyhmään. Mutta kyllä heidän on oikeus saada tasoaan vastaavaa opetusta myös suomen kielessä.

Nettiperuskoulu-tuntematon mahdollisuus
Seminaarissa Pappila sai kuulla myös kotiperuskoulusta netissä. Sen kautta lapsen on mahdollisuus saada etäopetusta. Kurssimaksut ovat 20-40 euroa ja kirjat päälle.
Pappila laskeskelee, että kurssimaksu on parin tuntipalkan suuruinen.
– Tämä mahdollisuus tuntuu tosi hienolta! Mikseivät koulut ole kuulleet tästä ja miksei se ole enemmän käytössä? Se ratkaisisi varmaan monen oppilaan suomenopetusongelmat.

Annijoella panostetaaansuomen kieleen
Annijoen koululla tilanne on paljon valoisampi kuin Vesisaaren keskustan koululla. Vararehtori Tord Skardal kertoo, että koulu panostaa suomen kieleen ja pyrkii aina saamaan parhaat opettajavoimat. Nyt koululla on yksi täystyöllistetty opettajaja toista kaivattaisiin. Suomentunteja on 25 tuntia viikossa.
– Kun tarvitsemme opettajia, soitamme suoraan Suomeen. Olemme aktiivisia, emme jää odottelemaan, että opettaja vain tipahtaisi meille, Skardal kertoo.
Annijoen suomenopettaja Ritva Krogh on Suomesta kotoisin, mutta hänellä on norjalainen opettajankoulutus eli hän on kielitaidoltaan ja päteyydeltään varsinainen «ihannetapaus».
Annijoen peruskoulun 1-10 luokkien 110 oppilaasta 72 opiskelee suomea. Skardalin tietojen mukaan osuus on suurimpia koko PohjoisNorjassa.

– Yritämme integroida ja yhdistää suomen kielen muihinkin aineisiin. Esimerkiksi kun oppilailla on teematyöskentelyä, suomenoppilaat voivat valita aiheita, jotka liittyv ät suomen kieleen ja paikalliskulttuuriin. Suomenopettaja on usein tässä ohjaamassa oppilaita, Skardal kertoo.
Tämän enempää suomenkielistä opetusta ei kuitenkaan Annijoen koulussakaan anneta. Esimerkiksi matematiikkaa tai orientoivia aineita/ympäristöoppia, käsitöitä, voimisteluajne. ei opeteta suomeksi täälläkään.
Koulun hyvä maine suomen kieleen satsaaväna on levinnyt ympäri ammattipiirejä Norjaa ja Suomea.
– Joskus suomenopettajat soittavat suoraan meille ja kysyvät, olisiko töitä tarjolla.
Kylalla kuulee suomea yha – ja tulevaisuudessa ehkä entistä enemmän.