Da Olderdalen skulle lage 3-språklig discgolfbane, oppdaget de raskt at det koster å skaffe tekster på kvensk. (Foto: Olderdalen frisbeeklubb)

 

Sporty gründer fikk lokal oversetterhjelp.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Nederst i saken kan du lese reglene for discgolf, inkludert den kvenske oversettelsen.

– Leverandøren av banen og utstyret skulle etter planen bruke de profesjonelle oversettere de selv hadde kontakt med, men det viste seg å bli veldig dyrt, sier Svein Arild Soleng, ildsjelen bak Kåfjords valg om å la det hurtigvoksende sporten discgolf bli en del av kommunens sentrumsutvikling.

Så da valgte vi heller å bruke våre egne, lokale krefter. For samisk oversettelse av skiltet brukte vi samisk senter i Manndalen her i Kåfjord, og for den kvenske oversettelsen brukte vi Kvensk institutt i Børselv i Porsanger.

Det ble billigere?

Det ble faktisk gratis. Så en stor takk til samisk språksenter og kvensk institutt, sier Soleng, som bekrefter at det ble noe dialog att og fram på enkelte ord. På det viset bidrar også discgolf til å utvikle den kvenske ordlista med nye ord, bekrefter han.

Med andre ord, i Olderdalen kan du bli sportslig og språklig utviklet, på en og samme tid. Her er reglene på norsk og kvensk:

Det forventes bra besøk gjennom sommeren og til sent på høsten. (Foto: Privat)

Regler for discgolf

Målet med discgolf er å fullføre hullet på færrest mulig kast.
Hullet er fullført når discen (frisbeen) ligger i kurven.

Vis Hensyn!
Vis respekt for andre mennesker, dyr og naturen. Ikke kast dersom du kan tre­ffe andre eller ikke har oversikt over området.
All bruk av anlegget skjer på eget ansvar.

Generell innføring:
– Hvert hull starter ved oppmerket utkaststed.
– Etter utkastet (tee) skal alle de neste kastene foregå fra det stedet discen lander (lie).
– Den som ligger lengst unna kurven kaster først. Også dersom det betyr at du må kaste flere ganger på rad.
– Ingen spillere kan gå foran den som kaster. Dette for å unngå farlige situasjoner.
– Hullet er fullført når discen blir liggende i kurven.
– Den som kastet færrest kast på forrige hull starter først ved neste utkast.

Grunnleggende regler:
– Når du kaster må du ha et støttepunkt på “lie” (stedet der forrige kast landet).
– Det er lov med tilløp samt å tråkke over “lie” etter at discen er kastet så lenge du ikke er nærmere enn 10m fra kurv.
– Det er lov å flytte “ting” som ikke henger fast om det er til hinder der du skal stå og kaste.
– Hvis du må flytte discen fordi den ligger utenfor området som er definert som banen får du et kast i tillegg. (Out of Bounds, OB) Det neste kastet skal da være fra det stedet discen krysset grensen til banen.
– Hvis discen din ligger farlig til (for eksempel i en skrent), er det lov å flytte den til det nærmeste trygge området som ikke er nærmere kurven. Du får ikke tilleggskast.
– Ved uenighet er det flertallet i gruppa som ikke er direkte involvert i situasjonen som bestemmer.

Etikette:
– Vis hensyn til andre spillere ved å være stille og holde deg i ro når de kaster.
– Stå bak andre spillere som skal kaste.
– Vis respekt for naturen og området.

 

Frisbiigolfin reekelit

Frisbiigolfin mooli oon mahđolisiman vähilä vatkauksilla tehđä vuoron lopphuun.
Vuoron oon tehty lopphuun ko frisbii (mitä kans kuttuthaan diskiksi) makkaa korissa.

Näytä ette perustat!
Kunnioita muita ihmissii, eläviitä ja luonttoo.
Älä vatkaa frisbiitä jos sie saatat osata muihin, tahi jos sinula ei ole ylinäkymä ympärille.

Ylheinen tieto pelistä
–Jokhainen vuoro alkkaa merkatusta paikasta, missä ulosvatkauksen tehđhään.
–Ulosvatkauksen (tee:n) jälkhiin pittäävät kaikki tulleevatki vatkaukset tapattuut siinä paikassa (lie) mihin frisbii laskee.
–Se kuka oon kaukhaisimpana korista, paiskaa ensiksi; kans jos se merkittee sitä ette sie häyđyt vatkata monta kerttaa pöräkkäin.
–Ei yksikhään pellaajista saata mennä vatkaajan etheen.
–Vuoron oon tehty lopphuun ko frisbii makkaa korissa.
–Se kuka paiskas vähhiiten paiskauksii varhemalla vuorola, alkkaa ensiksi tulleevalla ulosvatkauksella.

Pohjareekelit
–Ko sie viskaat, niin sinula häyttyy olla tukipunkti ”lie”:n päälä (se oon paikka mihin viimi viskaus laski).
–Se oon lupa ottaat lähđön ja kans polkaista yli ”lie”:n sen jälkhiin ko frisbiin oon viskattu, niin kauvoin ko se oon 10 meetterin sisälä.
–Jos ”tavarat” oon tielä siinä missä sie piđät seissoot ja vatkata, se oon lupa siirttäät niitä niin kauvoin ko net ei henkkaa kiini mihinkhään.
–Jos sie häyđyt siirttäät frisbiin ko se makkaa sen alan ulkopuolela minkä oon määrätty olla paana (Out of bounds, OB),
niin sie saat silloin yhđen viskauksen lissää. Tulleeva vatkaus pittää silloin tulla siitä paikasta, missä frisbii meni paanan rajan ylitte.
–Jos sinun frisbii makkaa jossaki vaaralisessa paikassa (esimerkiksi jyrkässä rintheessä), niin sen saapi siirttäät likhiimphään turvalisheen paikkhaan,
joka ei kuiten ole likempännä rajjaa. Sie et saa lisävatkausta.
–Jos tullee erimielisyyksii, se oon net pellaajat, kekkä ei ole myötä tapattunheessa assiissa, kekkä päättäävät.

Etiketti
–Näytä ette sie perustat muista pellaajiista. Ole vaiti ja seiso rauhassa silloin ko toiset viskaavat.
–Seiso niitten pellaajiitten taka kekkä aikkoovat viskata.
–Ota vaarin luonosta ja alasta.