Etter årevis med mye att og fram får også kvenene sitt eget salmehefte. Det gir grunn til glede, bekrefter Egil Borch fra Porsanger. (Foto: Arne Hauge)

 

– En stor glede, for alle har behov for å ha salmer som de kan synge på sitt språk, sier leder for Utvalg for kvensk kirkeliv.

 

Arne Hauge og Frank Halvorsen
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Jeg først og fremst veldig glad. Det var ikke en dag for tidlig, for å si det sånn.

Det sier Egil Borch, han er daglig leder for Porsanger kirkelige fellesråd og har i årevis engasjert seg i den kvenske salmesaken. Etter mye frustrasjon og skuffelse og det kvenene har opplevd som en mur av vanskeligheter, kommer endelig salmeheftet. Heftet skal være ferdig i slutten av mai og vil bestå av 49 salmer.

– Alle har behov for å ha salmer som man kan synge på sitt eget språk. Nordmenn fikk sin salmebok på 1700-tallet, den var dansk-norsk, samene fikk sin salmebok på 1800-tallet, og kvenene har ennå ikke fått noe. Det er ulovlig sent, og var virkelig på tide, fastholder Borch.

– De har stått på

Som en følge av sin involvering i det praktiske arbeidet med å få i stand det kvenske salmeheftet, gikk daværende leder Kristin Mellem for et par år siden ut av det som heter Utvalg for kvensk kirkeliv, og Egil Borch kom inn som ny leder. Han er klar på at den kvenske pådriften, utvalget inkludert, har vært utslagsgivende for at salmehefte endelig blir en realitet. Etter mye tidligere kritikk får også Nord-Hålogaland bispedømmeråd nå gode skussmål for den siste tidens innsats, sier Borch. Folk som kirkefagsjef Steinar Sneås Skauge og andre har bidratt på en god måte, sier han.

– Utvalget har jobbet med saken og bedt om at den prioriteres og blir satt fart på, og det har nå bispedømmerådet klart å få til, og det er vi glad for. Jeg syns de har stått på og gjort en god jobb, slik at salmeheftet nå endelig kommer ut, sier Borch.

Vil synge med

– Det er viktig for kvensk språk og kvensk kultur at når det kvenske folk kommer i kirka, så har man kvenske salmer tilgjengelig. Salmer på eget morsmål er kjempeviktig enten det har å gjøre med dåp, konfirmasjon, vielser, begravelser og gudstjenester.

Borch bekrefter at han blir å synge kraftig med når heftet tas i bruk. Da han i sin tid flyttet til Børselv kunne han ikke et ord kvensk, men sa likevel ja da Terje Aronsen spurte om han ville være med i koret.

– Det var egentlig ikke så vanskelig. Man må bare tørre, og lære underveis, sier Borch, som bekrefter at han blir å skaffe seg salmehefter så det holder til kirkekontoret i Porsanger.

Les mer her: Nå kommer salmeheftet