Unni Elisabeth Huru oon Ruijan kvääniliiton toinen johtaja. (Kuva: Pål Vegard Eriksen)

 

Leserinnlegg: «Kravene vi kommer til å rette mot landets myndigheter er ikke tilfeldig rasket sammen», skriver Unni Elisabeth Huru.

 

Unni Elisabeth Huru
toinen johtaja, Ruijan kvääniliitto/
nestleder, Norske kveners forbund

 

Norske kveners forbund kan se tilbake på et år å være stolt av. Det har vært intenst og krevende, men først og fremst har 2023 vært et år med stort engasjement, høy motivasjon og gode resultater.

2023 var forventet å bli et skjebneår for kvenene, og mange holdt pusten ved inngangen av året. Første juni skulle rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen presenteres for oss alle, og forventningene til Norske kveners forbund (Nkf-Rk) var store. Vi skulle være forberedt på å håndtere utfordringene som kom, uavhengig av rapportens innhold. Når vi ser oss tilbake, krysser vi av «ok» på strategien vi valgte.

Vi har gjort oss gjeldende i samfunnsdebatten, sagt tydelig fra til myndigheter, opprettet allianser med andre nasjonale minoriteter, samarbeidet godt med kvenske institusjoner, og med søsterfolket over riksgrensen. Vi har hatt god økning i medlemsmassen, opprettet nye lokalforeninger, og vi har kommet inn på Statsbudsjettet. Uten en levende, demokratisk og landsdekkende organisasjon, ville ikke noe av dette vært mulig.

I rapporten presenterte Kommisjonen forslag til tiltak som skal bøte på urett, og bidra til forsoning. Disse forslagene viser at forbundets arbeid gjennom mange år har hatt en betydelig effekt. Man finner spor av våre høringsinnspill hele veien. Dette er det viktig å slutte opp om. Dessverre ser vi også at hovedstrukturene bak fornorskingspolitikken ruller videre, rapporten er en bærer av dette viruset. Vi vil snu begge deler til vår fordel i det videre arbeidet, som her og nå rettes inn mot Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité. Det er de som har ansvaret for å forberede sak til Stortinget.

Forbundets lokalforeninger har saumfart den nær 700 sider tunge rapporten. Tett oppunder jul sendte de sine innspill til vår administrasjon, som i neste omgang skal samle alle forbundets innspill i et fellesdokument. Dette skal videre til Kontroll- og konstitusjonskomitéen innen midten av mars. Det er et imponerende arbeid som er nedlagt så langt, og råmaterialet til rapporten teller flere titalls sider. Kravene vi kommer til å rette mot landets myndigheter er ikke tilfeldig rasket sammen.

Med de to millionene som ble avsatt til Nkf-Rk på Statsbudsjettet, har vi kommende år armslag til å arbeide godt med Kommisjonsrapporten. Vi vil også jobbe for videre vekst og utvikling av organisasjonen.

Det er all grunn til å se fram mot et nytt, godt år.