Lillan Støen fra Taternes landsforening og Rune Bjerkli fra Kvenlandsforbundet. (Foto: Privat)

 

– Vi frykter at rapporten til Telemarksforskning skal brukes til å styre Stortingsmeldingen slik departementet selv vil ha den på bekostning av folkegruppenes realiteter, behov og ufullendte krav, skriver Rune Bjerkli fra Kvenlandsforbundet og Lillan Støen fra Taternes landsforening i dette debattinnlegget:

 

Telemarksforskning har på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobbet med å gjennomgå politikken ovenfor de politisk vedtatte nasjonale minoritetene i landet.
Nasjonale minoriteter er etniske folkegrupper med lang tilhørighet til kongeriket. Politisk er disse vedtatt til å være skogfinner, rom, jøder, kvener/norskfinner/sjøfinner og tatere/romanifolket. Den sjette minoriteten med tilsvarende lang tilhørighet til landet er samene.

Oppdraget til Telemarksforskning skal munne ut i en rapport som etter planen skulle vært ferdig 1. oktober i 2019. Denne rapporten skal være et viktig grunnlagsdokument for en Stortingsmelding om de nasjonale minoritetene som skal være ferdig i løpet av 2020. Denne Stortingsmeldingen vil være den første på saksfeltet siden en Stortingsmelding i 2000. Vi frykter at rapporten til Telemarksforskning skal brukes til å styre Stortingsmeldingen slik departementet selv vil ha den på bekostning av folkegruppenes realiteter, behov og ufullendte krav. Vi krever at det som blir presentert er vitenskapelig etterrettelig

Den kvenske avisa Ruijan Kaiku skriver 30. April i 2019 i artikkelen «Telemarksforskning besøker Vadsø» at Telemarksforskning har fått føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet på hvilke informanter de skal benytte seg av i forbindelse med forskningen. Vitenskapelig arbeid utført på denne måten kan bli en hyllest der det i stedet skal være en kritikk av en politikk. Det er ikke mulig å få til de beste samfunnsløsninger på denne måten. Om ikke rapporten er vitenskapelig, så skal den i det minste være sannferdig.

Det var viktig at rapporten til Telemarksforskningen var ferdig i oktober, fordi i november samlet departementet de formelle folkerepresentantene til et kontaktforum. På dette fellesmøte skulle myndighetene kunne få tilbakemeldinger på rapporten fra folkegruppene selv. Rapporten ble ferdig i tide til kontaktforumet, men ikke lagt frem. Den ble ikke frigitt fordi departementet skulle gjennomgå rapporten. Dette pågår fremdeles. Departementet er misfornøyd med kritikken som departementet skal ha fått i rapporten. Når departementet utfører sensur på vitenskap som allerede kan være morken er det ytterst beklagelig. Vi skriver mars 2020 og rapporten til Telemarksforskningen er enda ikke lagt frem for offentligheten. Historien har lært oss å være kritisk til vitenskapelige prosesser. Spesielt hvis vi tenker på hvordan de aktuelle folkegruppene har vært behandlet av norske myndigheter opp gjennom årene, ofte med pseudovitenskap som vitenskapelig alibi.

Vitenskapen har før vært brukt til å klassifisere oss som evneveike uten forplantningsrett
• Norske jøder ble sendt til tilintetgjøring under andre verdenskrig. Det var en del nazi-okkuperte land som ikke sendt jødene til Holocaust, Norge var ikke blant disse.
• Rom, sigøynere, tatere/romanifolket opplevde familiesplitting, sterilisering, lobotomering, samt tilintetgjøring.
• Taterne ble verst rammet av statens politikk. Helt siden 1500 tallet har de vært utsatt for overgrep. Det var også bedrevet jakt på dem på lik linje med elgjakt mm.
• Skogfinnene og kvener/norskfinner/sjøfinner ble statsassimilert til å bli 100 % norsk.
• Samene er ofrene med de sterke historiene.
Om ikke fratatt livet så er folkegruppene i det minste strippet fra sine språk og kultur. Med andre ord, vi har en del folkegrupper i landet som sjeldent berikes av gode nyheter. Selvtilliten er så lav blant noen at de dukker knapt nok på departementets årlige kontaktforum.
Departementene er muligens ikke vant til å bli eksponert for besværlige realiteter. Negative nyheter passer ikke omdømmet norske myndigheter skal ha. En ting er de oppkuttede skjelettene fra gammelt av i departementsskuffene. De dårlige nyhetene for Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra nyere tid står i tillegg i kø når vi skriver 2020.

Nasjonale folkegrupper og dårlige nyheter
Tatere/romanifolket fikk en kollektiv erstatningsordning av Stortinget for statens overgrep mot denne folkegruppen. Taterne/romanifolket skulle forvalte sin egen erstatningsordning. Departementet har kriminalisert folkegruppens forvaltning for åpen scene. Det har de gjort uten bevis for straffbare hendelser. I løpet av de siste årene har departementet konkludert at folkegruppen ikke har forvaltningsevne. Dette har de gjort uten å dokumentere det. Pålitelig kritikk mot departementet dysses ned, upålitelig kritikk mot folkegruppen løftes opp.
• Året som gikk var et nytt dårlig år for tatere/romanifolket. Erstatningsordningen ble gjort om til en kulturell tilskuddsordning underlagt et statlig organ. Det er vanskelig å benytte seg av et kulturtilskudd for å korrigere overgrep barnevernet har gjort mot din familie fordi den har vært av reisende slekt.
• Årtiene som har gått har vært dårlige tiår for skogfinnene. Dette er sindige trena folk. Ikke er de kravstore heller. Ikke bare opplever de at departement påfører dem en trang fødsel, de opplever en lang fødsel. I tosifrede år har de ventet på midlene som kunne levere deres museum.
• I nord opplever kvener/norskfinner/sjøfinner sitt dårlige århundre. Saunaen som oldefar Jossa Kveenimaa laftet sammen i 1919, saunaen som ved et under unnslapp nazistenes bensinkanner og fyrstikker høsten 1944, kan klassifiseres som kulturminne; hvis den er samisk. Da blir den samisk.

Den vitenskapelige elefanten
Selv om departementet bevisst lar sakene ligge i forskjellig del av samme skuff, så forandrer det ikke på forferdelig fakta, elendig resultat og kolossal urett. Vi har et departement som økte den samiske potten i årets statsbudsjett med mer enn det de andre folkegruppene tildeles til sammen! Denne forskjellsbehandlingen er ikke behandlet med et eneste fornuftig ord av regjeringen.
Samtidig som man gjør alt for å redde den samiske kultur, så forbereder man de andre gruppene på deres siste tur.
Vi venter i spenning på Telemarksforsknings rapport. Og håper at den ikke er produsert for å styre Stortingsmeldingen om nasjonale minoriteter slik departementet selv vil ha den.
Stortingsmeldingen vil tross alt avgjøre eksistensgrunnlaget for Norges nasjonale minoriteter.
Når skal myndighetene alle berikende kulturer i Norge verdsatte? Det manglet i sin tid verken midler eller vilje til det motsatte.