Miriam Aurora Hammeren Pedersen er glad for at et flagg for skogfinnene omsider er klart, og mener «usynlighetens tid» for alvor er over. (Foto: Privat) 

 

«Det skogfinske flagget er ikke et flagg for Finnskogen eller noe annet geografisk område, og det er heller ikke et flagg som hører til en bestemt organisasjon eller et bestemt arrangement. Det er et flagg for skogfinnene som folk.» Det skriver Miriam Aurora Hammeren Pedersen i dette leserinnlegget.

 

Miriam Aurora Hammeren Pedersen

 

Etter mange måneders arbeid har juryen omsider kåret en vinner i konkurransen om å designe et skogfinsk flagg. Torsdag 29. desember 2022 vil bli stående som en merkedag for alle skogfinner, og flaggets designere, ekteparet Frédéric M. Lindboe og Bettina Gullhagen fra Oslo, har skrevet seg inn i skogfinsk historie for all ettertid.

Jeg liker vinnerdesignet godt. Det er enkelt og stilrent, lett å huske og lett å reprodusere. Symbolikken er gjennomtenkt, meningsfylt og relevant, og selve utformingen leder tankene mine hen til det vepsiske flagget og Uhtua-republikkens flagg – flagg som hører til folkegrupper som er historisk beslektet med oss. Juryen har valgt et flaggdesign jeg tror de fleste skogfinner kan stille seg bak, og det er også det inntrykket jeg har fått fra dem jeg har snakket med så langt.

Les også: Starter arbeid for skogfinsk flagg

Det skogfinske flagget er ikke et flagg for Finnskogen eller noe annet geografisk område, og det er heller ikke et flagg som hører til en bestemt organisasjon eller et bestemt arrangement. Det er et flagg for skogfinnene som folk. Flagget setter menneskene, identiteten og tilhørighetsfølelsen i sentrum. Dette fokuset er ganske nytt i skogfinsk sammenheng, og det er noe jeg selv, som bor utenfor kjerneområdet for skogfinsk kultur, setter stor pris på. Det at flaggdesignerne er fra Oslo er interessant i denne sammenhengen. Gjennom flagget har vi en flott mulighet til å løfte frem noe som ofte glemmes bort, nemlig at det tradisjonelle skogfinske bosettingsområdet er mye større enn mange tror, og at det faktisk også dekker deler av Oslo kommune.

Vi skogfinner har eksistert som egen gruppe i flere hundre år. Flagget skaper sånn sett ikke noe nytt, og det gjør oss ikke til noe annet – eller noe «mer» – enn hva vi alltid har vært. Når vi nå har fått et felles symbol for hele den skogfinske minoriteten utgjør det likevel et sterkt statement både innad og utad. Det bidrar både til å samle oss som folk, og til å skape synlighet og legitimitet for oss i storsamfunnet. Flagget minner oss om hvem vi er, på tvers av slekter, på tvers av regioner og landegrenser, uavhengig av by og land, og uavhengig av organisasjonstilhørighet.

Les også: Skogfinnene vil ha eget flagg: – Vi inviterer deg til å delta

Det viktigste av alt, slik jeg ser det, er at flagget gir oss en mulighet til å vise hvem vi er. Et felles flagg gjør at vi kan eksistere for verden rundt oss på en annen måte enn tidligere – på like fot med kvenene og de andre nasjonale minoritetene.

Usynlighetens tid er for alvor over. La oss flagge med stolthet!

Les også:

Dette er det nye flagget