Troms og Finnmark fylkeskommunes søker etter rådgiver som skal jobbe med blant annet kvensk språk og kultur (Foto: Kvænagen språksenter)

 

Fylket fikk fritak fra ansettelsesstopp for å styrke fagmiljøet innen kvenske og samiske saker. Nå ligger stillingsannonsen ute.

 

Heidi Nilima Monsen
heidi@ruijan-kaiku.no

 

Arbeidsoppgaver vil blant annet være rådgivning og saksbehandling innenfor fagområdene samisk og kvensk/norskfinsk språk, kultur og samfunnsliv, samt oppfølging av fylkeskommunens forpliktelser innenfor disse områdene. En skal også veilede, samarbeide og bistå kulturinstitusjoner, kommuner, og andre samarbeidsparter på fagområdet, og arbeide med en helhetlig ivaretakelse av det samiske og kvenske/norskfinske i hele fylkeskommunen, står det i stillingsannonsen som nå ligger ute.

Utarbeide strategier

Dokumentene «Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017 – 2020» og «Strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018 – 2020» «utløp på dato» ved årsskiftet, og i følge stillingsannonsen legges det opp til at den nye rådgiveren skal utarbeide planer og strategidokumenter på fagområdet.

Vedkommende skal også utrede og utarbeide beslutningsgrunnlag og være støtte for politisk ledelse, samt delta i og gjennomføre tiltak for kompetanseutvikling og nettverksbygging innen fagområdet.

Må kunne samisk

I følge annonsen leter man etter en person med høyere relevant utdanning, helst på masternivå. Det kreves også gode kommunikasjonsferdigheter på både norsk og nordsamisk. Kunnskap om kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur er en fordel.

– Kunnskaper om samiske samfunnsforhold og i samisk språk, fortrinnsvis nordsamisk vil bli vektlagt. I tillegg vil det bli lagt vekt på gode faglige kvalifikasjoner, samarbeids- og kommunikasjonsevner, herunder skriftlig fremstillingsevne, evne til selvstendig og målrettet arbeid og serviceinnstilling, står det i stillingsannonsen.

Arbeidsstedet er tilknyttet Seksjon Kunst- og kulturutvikling i Vadsø.