Kristin Mellem oon iloinen ja ylppee siitä ette usseen vuuen työstä oon saatu ulos ensimäinen painettu häfti. Kuva: Liisa Koivulehto

 

Norsk salmebok har 15 kvenske salmer. Et nytt kvensk hefte som snart skal utgis har 50 salmer. Målet er å få en hel kvensk salmebok.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Kristin Mellem har arbeidet med prosjektet «Gamle salmer mot nye tider» i flere år. I fjor ble arbeidet intensivert og på Kvenfolkets dag 2020 kunne hun hente fra trykkeriet de første prøveeksemplarene av heftet «Armon lapset – Nådens barn» med 50 kvenske og norskfinske salmer.

Salmeheftet er et resultat av prosjektet «Gamle salmer mot nye tider» og er en pilot for den kommende kvenske salmeboka en gang i framtida. Nord-Hålogaland bispedømmeråd skal vedta videre fremdrift i sitt møte nå i mars, og Mellem håper salmeheftet kan komme ut før sommeren.

Tospråklig

– Her har vi tradisjonssalmer, felles nordiske salmer og noen nye, nordnorske salmer. Tradisjonssalmene er sterkt tilknyttet den læstadianske tradisjonen. Alle salmene i heftet er enten på kvensk eller finsk og på norsk, og noen få er på svensk, forklarer prosjektleder.

De fleste salmene har eksistert på begge språk, men ikke alle. Et eksempel er en av de nye salmene, Nordnorsk julesalme, som er gjendiktet til kvensk av Mari Keränen ved Kainun institutti – Kvensk institutt.

For egen hånd har Mellem oversatt fire kvenske salmer til norsk, blant dem tittelsalmen Armon lapset – Nådens barn. Den har fått en hedersplass i boka, både musikalsk og litterært.

– Vi har en eldre norsk oversetting i heftet, men jeg hadde også et ønske om å oversette den på nytt. I den nye oversettingen har jeg beholdt noen viktige kvenske ord i teksten.

Ti års arbeid

Kristin Mellem har arbeidet med kvenske og norskfinske salmer mer eller mindre siden 2011. Den første milepælen var i 2013 da femten kvenske salmer fikk plass i den norske salmeboka. I 2015 utnevnte Nord-Hålogaland bispedømme et utvalg for kvensk kirkeliv, og i 2019 fikk hun med seg en fagkomite for å gi bredde og støtte i arbeidet, både musikalsk, språklig og kirkefaglig. Komiteen har bestått av Håvard Skaadel, Kristian Paulsen, Peter Vang, Bjørn Andor Drage, Arne Skare og Annimari Pelli.

Omslaget er designet Åsne Kummeneje Mellem, mens Daniel Tobias Johansen Langhoff har hatt ansvaret for det digitale arbeidet. Begge er med i Kvääninuoret, kvenungdommen.

– Vi skal jo gi salmene videre til kommende generasjoner. Det gir en ekstra glede å se at vi også har unge folk som arbeider med de gamle salmene, sier Mellem.

Lansering under Paaskiviikko?

Målet er å få en ordentlig salmebok for kvener. Mellem anslår at der må det i så fall være 150 salmer. Det ferske heftet er både en slags smakebit og en bruksgjenstand.

«Vårt mål er at heftet skal være gjenkjennelig og representativt for ulike tradisjonsretninger og geografiske områder i Ruija. Det har vært viktig for oss å løfte fram og bevare salmer og sanger med tydelige kvenske kjennetegn,» skriver Mellem i forordet.

Det er bispedømmerådet som bestemmer framdrifta videre.

— Håpet er at vi kan lansere salmeheftet under Paaskiviikko i juni, og at arbeidet med ei fullstendig kvensk salmebok settes i gang snarest, sier Mellem.

 

Virsikirja oon kaksikielinen. Kuva: Liisa Koivulehto