Leder av Norske kveners forbund, Hilja Huru. (Foto: Arne Hauge)

 

Telefonmøte torsdag for NKF’s  forbundsstyre.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

– Møtet i Muonio er avlyst, det er klart det ikke kan avholdes som et fysisk møte, sier Hilja Huru, leder for Norske kveners forbund, Ruijan kveeniliitto.

Huru sikter her til NKF-RK’s landsmøte som etter planen skulle holdes 17. til 19. april i år, men som grunnet koronatiltak måtte avlyses.

Dette reiser flere spørsmål, ett av dem om Huru nå velger å fortsette som kvenenes leder i en utfordrende tid, altså fram til valg av praktiske grunner igjen kan avholdes. Huru er sparsom med opplysninger rundt spørsmålet:

– Forbundsstyret har et telefonmøte torsdag for å drøfte situasjonen og mer info vil komme etter dette. NKF-RK har tidligere holdt landsstyremøter over telefon i enkeltsaker, og muligheten for slike løsninger vil bli drøftet. Det er alt jeg kan si akkurat nå, sier Huru.

Telefonmøtet skal altså holdes torsdag denne uken, 19. mars, og Ruijan Kaiku vil i etterkant forsøke å komme med mer informasjon om ledersituasjonen samt eventuelle planer for avvikling av landsmøtet.