Da NKFs kultur- og kulturminneutvalget, bestående av Trygg Jakola, Alf E. Hansen, Jan Daleng og Anne Gerd Jonassen møttes på Kvenstua denne uken, var endring av kulturminneloven en avhovedsakene.

Da NKFs kultur- og kulturminneutvalget, bestående av Trygg Jakola, Alf E. Hansen, Jan Daleng og Anne Gerd Jonassen møttes på Kvenstua denne uken, var endring av kulturminneloven en av hovedsakene.

.

Kultur- kulturminnetvalget til Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto er glade for den støtte en nå får fra ulike hold i forhold til kulturminneloven.

Denne uken møttes NKFs kultur- og kulturminneutvalget på Kvenstua i Alta. Utvalget, bestående av Jan Daleng, Anne-Gerd Jonassen, Trygg Jakola og Alf E. Hansen, diskuterte blant annet endring av kulturminneloven.
– Vi ønsker å se på muligheten for at også kvenske kulturminner kan bli behandlet på lik linje med de samiske, forteller Hansen.

Nylig ble det kjent at Nordkalottfolket jobber for at kvenske kulturminner skal få lik vern som samiske når kulturminneloven nå skal opp til revidering.

– Vi håper at dette på sikt kan bidra til at kulturminneloven ikke forskjellbehandler minoriteters kulturminner i Norge, sier Hansen.

Jobber med registrering

Under utvalgsmøtet ble det også referert fra et møte i Alta med Riksantikvaren, der Alf E. Hansen deltok.
– På dette møtet ble det gitt innspill både til Finnmark Fylkeskommune og til det registreringsarbeide som skje i regi av Riksantikvaren, blant annet at det er mange feil i databasen «Askeladden», der kvenske kulturminner står oppførte som samiske, forteller Hansen.

Samarbeidet mellom Slekt og Data og NKF ble også belyst, og hvilke planer som er lagt for kommende år.  I tillegg fikk utvalget høre om et prosjekt på Hestnes ved Børselv.