Fjelstad gård i Salangen kommune. (Foto: Jan Ivar Trones, Sør-Troms Museum)

 

– Med bakgrunn i Riksantikvarens fredningsstrategi for minoritetenes kulturminner, skal den kvenske gården Fjeldstad i Salangen kommune fredes. Forslag til vedtak er nå på høring, melder Troms og Finnmark Fylkeskommune.

 

Sander Larsson Framnes
sander@ruijan-kaiku.no

 

Ganske nylig ble den flotte fjøsen og tilbygg på Repokoski/Revfossnes i Porsanger kommune fredet. Dette var en stor begivenhet, hvor mange er glade for at kvenske kulturminner endelig blir verdsatt og tatt vare på. Nå står gården på Fjelstad i Salangen for tur, melder Troms og Finnmark Fylkeskommune i et innlegg på egen hjemmeside.

Les om fredningen av fjøset i Repokoski: Ny kvensk godbit herved fredet

Les også om betydningen for fredete kvenske bygg: «Vi har ikke fredet mange nok, men vi er godt i gang»

Bolighuset på gården, som har vært i samme familie siden 1835 og opp til i dag, er fra tidlig 1800-tallet. Den bærer preg av godt håndverk, noe kvenene er kjent for.

I følge Friis etnografiske kart fra 1861 snakket folkene på Fjelstad finsk.

Flere av mennene fra gården jobbet som smeder rundt 1910, på bergverksanlegget Salangsverket. Etter at verket ble nedlagt ble området med grunn, bygninger og utstyr overtatt av Fjelstad. Mangt av materialet man i dag finner på gården, er gjenbruk fra industribyggene til Salangsverket.

Gården hadde fra 1930 eget vanndrevet kraftverk, det eneste i Troms.

Troms og Finnmark Fylkeskommune melder at formålet med fredningen er å bevare Fjelstad som et kulturhistorisk og bygningshistorisk viktig eksempel på en kvensk gård i området Sør-Troms.

Det som vil inngå i fredningen er bolighuset, hagen, smia, kraftstasjonen og et område rundt bygningene og anleggene.

Høringsfrist er 17.desember 2021.