9. august markeres internasjonal dag for urfolk. (Illustrasjonsfoto: Arkiv)

 

I morgen, 9. august er den internasjonale dagen for urfolk, en dag som setter søkelys på kultur og rettigheter.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

9. august markeres FN-dagen «Internasjonal dag for urfolk», en dag for å støtte urfolks kultur og rettigheter. Dagen setter søkelys på urfolks kultur, og det store mangfoldet som urfolk representerer.

Dagen ble for første gang innført i 1994 i forbindelse med det første møtet i arbeidsgruppen for verdens urbefolkninger. Arbeidsgruppens virksomhet er en del av FNs arbeid for menneskerettigheter.

Urfolk utgjør fem prosent av verdens befolkning, de bor i 90 ulike land og utgjør rundt 5000 urfolksgrupper i følge FN sine nettsider. FN skriver også at det ikke finnes noen internasjonal definisjon på urfolk, men at blant typiske kjennetegn er at de er marginalisert i storsamfunnet de er en del av og at de har hatt tilknytning til bestemte geografiske områder før nåværende statsgrenser ble etablert.

Urfolksgruppen vi har i Norge er samer, som også er det eneste urfolket i Europa. Samene har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Ruijan Kaiku benytter anledningen og gratulerer samefolket og andre urfolk med dagen.

Her kan du lese mer om dagen, og FNs arbeid for urfolk: Internasjonal dag for urfolk