Kulturminister Lubna Jaffery på besøk i Nordreisa, her sammen med blant annet teatersjef Frank Jørstad, Inger Birkelund og Tommy Berg. (Foto: Maureen Bjerkan Olsen)

 

Kulturminister Lubna Jaffery skapte jubel da hun besøkte vårt nasjonale kventeater.

 

Tale Igeland Eilertsen
tale@ruijan-kaiku.no

 

Det var i dag tirsdag 8. august at kulturminister Lubna Jaffery på eget initiativ tok turen nordover. Tidligere i sommer var hun Børselv, og denne gangen gikk turen til Storslett i Nordreisa hvor hun blant annet møtte teatersjef Frank Jørstad, administrativ leder Inger Birkelund og styreleder Tommy Berg.

Under besøket fikk kulturministeren en rask innføring i Kventeaterets styr og stell, og alt av aktiviteter de driver med. Til Ruijan Kaiku sier kulturministeren at hun liker tanken om at Kventeateret skal være et teater uten fast hus.

– Men det betyr ikke at de er hjemløse av den grunn, sier Jeffary ovenfor Ruijan Kaiku.

Med seg nordover på sitt besøk, hadde kulturministeren med seg enn gave til Kventeateret:

– Jeg har gleden av å kunne meddele at dere får tildelt tre millioner kroner i tippemidler for 2023, forteller Jeffary.

Dette kommer i tillegg til allerede innvilget midler, og Kventeatrets folk bekrefter at summen er nå høy nok til å kunne holde drift ut 2023.

– Dette er en gledens dag, sier Kventeatrets folk.

Ruijan Kaiku kommer med mer fra arrangementet.