Prest Arne Skare fra Porsanger menighet forrettet, og ble tolket til kvensk av Terje Aronsen. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN

Prest Arne Skare fra Porsanger menighet forrettet, og ble tolket til kvensk av Terje Aronsen. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN

Den tradisjonelle årlige kvenske gudstjenesten i Oslo ble avholdt søndag 14. februar i vakre Vestre Aker Kirke. Til tross for vakkert vær som innbød til tur og uteaktiviteter, møtte en trofast menighet av kvener på Østlandet møtte frem.

Prest Arne Skare fra Porsanger menighet forrettet, og ble tolket til kvensk av Terje Aronsen. Anne Wilhelmsen, leder av Qvän Østlandet, leste bibeltekster på kvensk, og Kjellrun (Pia) Wilhelmsen leste de samme avsnittene på norsk. Kantor Kjell Håkestad bidro med orgelspill, og han gjennomgikk liturgien på forhånd slik at alle kunne delta aktivt.

Etter gudstjenesten var alle samlet til kirkekaffe i menighetshuset, hvor det ble servert deilige hjemmebakte kaker. Kjell Håkestad holdt et foredrag om Johan Beronka, som var en sentral person i Finnmark i vår relativt nære fortid. Her ble det  en engasjert debatt der man kom inn på relasjonen til vår store nabo i øst, forhold og holdninger under krigen og så videre.

– Mange av deltakerne hadde supplerende samtidshistorisk informasjon, og det ble en interessant seanse selv for meg som aldri hadde hørt om Beronka tidligere, rapporterer Tor Petter Gulbrandsen som har sendt oss bilder og informasjon fra gudstjenesten.

Anne Wilhelmsen, leder av Qvän Østlandet, leste bibeltekster på kvensk, og Kjellrun (Pia) Wilhelmsen leste de samme avsnittene på norsk. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN

Anne Wilhelmsen, leder av Qvän Østlandet, leste bibeltekster på kvensk, og Kjellrun (Pia) Wilhelmsen leste de samme avsnittene på norsk. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN

Etter gudstjenesten var alle samlet til kirkekaffe i menighetshuset, med deilige hjemmebakte kaker. Kjell Håkestad behersker mer enn musikk, og holdt et interessant foredrag om Johan Beronka, som var en sentral person i Finnmark i vår relativt nære fortid. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN

Etter gudstjenesten var alle samlet til kirkekaffe i menighetshuset, med deilige hjemmebakte kaker. Kjell Håkestad behersker mer enn musikk, og holdt et interessant foredrag om Johan Beronka, som var en sentral person i Finnmark i vår relativt nære fortid. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN

Vakre Vestre Aker Kirke. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN

Vakre Vestre Aker Kirke. KUVA TOR PETTER GULBRANDSEN