Listen over kommuner som lar flagget vaie den 16. mars øker uke for uke. (Foto: Pål Vegard Eriksen)

 

Også kommunen langt sør i fylket vil flagge for kvenene.

 

Arne Hauge
arne@ruijan-kaiku.no

 

Gratangen ligger helt sør i Troms fylke. (Illustrasjon: Google maps)

Gratangen kommune vil innføre flagging på Kvenfolkets dag 16. mars. Det ble besluttet i siste kommunestyremøte, melder NRK Nordland. Det var avisa Fremover som først skrev om saken.

Arbeiderpartiets Sverre Nordmo var den som la fram forslag om at Gratangen skal få en ny flaggdag.  Nordmo nyttet samtidig anledningen til å introduserte seg selv som en av mange med kvensk bakgrunn blant kommunens innbyggere.

Gratangen kommune ligger så langt sør i Troms at den grenser mot Narvik kommune i Nordland fylke. I nord og øst deler den grense med Lavangen, og i vest mot Tjeldsund kommune. Kommuneadministrasjonen ligger på stedet Årstein.

Når det gjelder forslaget om å heise flagget, begrunnet Nordmo dette med at gårds- og slektshistorier i folketellinger viser at det er mange med kvensk og finsk bakgrunn som bor i Gratangen kommunen.

– Av hensyn til bosettingen vi har i Gratangen og som en honnør til ei folkegruppe som har fått anerkjennelse, mener jeg at vi bør flagge på denne dagen, forklarte Nordmo om bakgrunnen for at han satte frem forslaget i hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Fremover og NRK opplyser at et enstemmig kommunestyre stilte seg bak forslaget.