UiT Norges Arktiske Universitet, Alta. Foto: Jarle Mjøen, Altaposten.

 

Halluukko sie alkkaat kainun eli kväänin kielen opettaajaksi?

Se oon meininki ette kväänin opettajankoulutus alkkaa Alattiossa 2019 syksynä eli ensi vuona. Jos sie halluut päästä tähään koulutuksheen, sie tarvittet kainun kielen kompetanssin. Vähin määrä oon kainun kielen pohjakurssi eli KVE-0100.

Nyt oon erinomhainen maholisuus päästä opiskelemhaan kväänin kieltä!

Kainun kielen pohjakurssi KVE-0100 alkkaa tänä syksynä Tromssassa. Siihen saattaa hakkeet opiskelemhaan niinsanottuna enkeltemnenä. Sie häyt hakkeet tätä 1. juunikuuta mennessä.

Saman kurssin KVE-0100 piethään Alattiossa kevhäälä 2019. Hakemisaika sinne oon 1. desemberikuuta 2018.

Universiteetti aloittaa tämän vuuen syksylä kans uuen bachelor-programin ’Bachelor i kvensk og finsk’. Kummaleki kielele oon oma opintolinja.

Kväänin ja suomen kielele oon yhtheinen master mutta litteratuurimasterin nimi oon vielä ’Master i finsk litteratur’. Se tullee kuitenki muuttumhaan: Uusi plaana oon ette se tulle yhteinen kielen ja kulttuurin (ja litteratuurin) programmi ’Master i kvensk og finsk’.

Ylheinen fristi syyssemesterille: 1. juunikuuta

Ylheinen fristi kevätsemesterille: 1. desemperikuuta

Näin sie hajet studentiksi: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=160521

Grunnkurs i kvensk KVE-0100

https://uit.no/utdanning/emner/emne/565323/kve-0100?ar=2018&semester=H

Søknadsfrist som enkeltemne 1.6.2018