Toril Bakken Kåven og Vibeke Larsen (til høyre), hevder i dette innlegget at dersom politikken til Norske Samers Riksforbund NSR blir for drøy kost for velgerne, så er det få andre enn Nordkalottfolket å stemme på. (Foto: Nordkalottfolket)

 

«Likeverdighet mellom nordmenn, samer og kvener, og ikke minst – internt mellom samer er viktige budskap for oss», skriver Nordkalottfolkets Vibeke larsen og Toril Bakken Kåven i denne kronikken.

 

Runar Myrnes Balto og NSR skal ha så mye takk for å bekrefte at en stemme til Ap eller Sp er en stemme til fortsatt NSR-politikk på Sametinget. Vi har etterlyst denne avklaringen over ei tid nå, riktignok av Ap og Sp, men en avklaring fra storebror NSR er like velkommen.

Innlegget fra Runar Myrnes Balto «Stabilitet, samhold og samarbeid på Sametinget»  forteller også mye om hvordan NSR definerer demokrati. Taper de en sak så er det de som stemte ned forslaget som lager kaos. Får man ikke viljen sin så er det de som er uenig med NSR som er uansvarlig. Kjære NSR; å tape en politisk avstemning defineres som demokrati – ikke kaos og uansvarlighet. Man er heller ikke antisamiske om man mener noe annet enn NSR, som Myrnes Balto hevder Nordkalottfolket er når vi mener noe annet enn dem.

Når man først skal innom kaos og uansvarlighet, er det ikke til å komme forbi NSRs håndtering av Nordisk samekonvensjon. NSR-rådet brukte tre år på forhandlinger med norske, svenske og finske myndigheter, kom frem til enighet med statene og underskrev protokoll. Noen måneder senere satt NSR i opposisjon og den oppskrytte ansvarsfølelsen stakk ikke særlig dypt. De kastet Nordisk samekonvensjon på båten. Resultatet er at den fremdeles seiler ute på det åpne hav uten hverken ror eller seil. Det har den gjort de fire siste årene, og ansvaret plasserer NSR på regjering og stat. I egne øyne har de neppe noe ansvar selv.

Når NSR prater om kaos og uansvarlighet bør man lytte, for det fins neppe noen andre parti som er like flink til å ansvarliggjøre andre og samtidig hevde å selv være totalt ansvarsfri.

Kjære Runar Myrnes Balto og NSR; kjennetegnet til et demokrati er debatt og meningsbryting. Når NSR så fint snakker om mangfold må de også akseptere at det fins et mangfold av politiske synspunkter, også på Sametinget. Det er folkets stemmer som høres. Dette svekker hverken Sametinget eller det samiske samholdet. Vi har et demokrati å forvalte – vi er ikke en sekt.

Med AP og SP som sterke samarbeidspartner til NSR, har vi et helt nytt politisk landskap på Sametinget. Det har vært der i fire år, og nå vet velgerne det også. I det kartet er det få andre  enn Nordkalottfolket å stemme på, om NSR blir for drøy politikk. Likeverdighet mellom nordmenn, samer og kvener, og ikke minst – internt mellom samer er viktige budskap for oss. Hos oss er du ikke opphøyd, om hjemmespråket ditt er samisk, vi er alle likeverdige samer likevel.

Nordkalottfolket jobber for et sterkt Sameting med tillit hos folket. Da er mangfold, meningsbrytninger og samarbeid med samfunnet rundt oss, viktigere enn å skape fiendebilder og historier om samer som offer for alt og alle. Vi tror på nord, på samer og på likeverdige løsninger for alle.

 

For Nordkalottfolket
Vibeke Larsen, 1. kandidat til Sametingsvalget i Vesthavet
Toril Bakken Kåven, 1. kandidat til Sametingsvalget i Nordre valgkrets