Norske Kveners Forbund – Ruijan kveeniliitto (NKF-RK) mener regjeringens forslag til ny språklov ikke er godt nok for kvensk. (Foto: Liisa Koivulehto) 

 

Ruijan kveeniliitto (NKF-RK) ei kuurota hallituksen ehđotusta uuđeksi kielilajiksi kväänin kielen osalta.

 

Liisa Koivulehto
liisa@ruijan-kaiku.no

 

Liitto meinaa ette ehđotuksessakäytethään huonoi ja tyyhii sannoi niinko «kansalinen minuriteettikieli» ja «alkupöräiskieli» ja ette tämmöinen oon hierarkiaa ja diskrimineeraamista.

Kväänin kielen mainithaan kaksi kerttaa, paragraafiissa 1 ja 6.

– Tyyhä paragraafi

Kveeniliitto kirjoitti oman meiningin 13. novemperikuuta. Siinä seissoo ette eihään «kansalinen minuriteettikieli» ole mikhään juridinen assii: Ruijan laki ei määrää mitä se oon eikä internasjunaali laki muistele mitä se oon.

– Se oon tyyhä paragraafi, ilman mithään sisälystä, eikä se anna mithään staattusta, kveeniliitto kirjoittaa.

– Se oon tosi ette sana oon Ruottin lajissa mutta Ruottin lajissa oonki määrätty mikä sisälys  kansalisila minuriteettikielielä oon, kveeniliitto muistuttaa.

– Ruottissa viranomaiset oon antanheet tälle sisälyksen, esimerkiksi ette meänkielelä oon oma hallintoala. Ruijassa ei ole ehđotettu mithään tämmöistä, kveeniliitto kirjoittaa.

– Hierarkia pois

Paragraafissa 5 kirjoitethaan «alkupöräiskielestä». Kveeniliitto meinaa ette tämä oon hierarkiaa ja diskrimineeraamista.

– Hallitus häyttyy käyttäät ophaita sannoi minkä ymmärethään ja käytethään internasjunaalisti. «Alkupöräiskieli» ei ole tämmöinen sana.

Kveeniliitto meinaa ette tämmöisestä tullee tyhä tinku ja halu laittaat kielet oorninkhiin, «tärkkeimät» ylimäksi vaikka kaikki kielet tarvitteevat suojaa.

– Sen tähđen se oon parempi ette käskemä kaikkii näitä kielii – saamen kielii, kväänii, romanii ja romanesta –  samala sanala «alkupöräiset kielet» («indegenous languages»), kvääniliitto kirjoittaa.

Kveeniliitto muistuttaa ette  hierarkia saattaa kans estäät sen ette kväänin kieli saa voimalisemman suojelun tasan.

– Ei ole tarpheeksi hyvä kväänin kielele

Kvääniliitto pyyttää hallitusta käyttämhään enämen aikkaa lakitekstin kirjoittamisheen, yhđessä kvääniitten kans.

– Se mitä departementti oon kirjoittannu kväänin kielestä, ei ole tarpheeksi hyvä. Pyyđämä ette hallitus ja departtementit alkkaavat konsulteeraamhaan meiđän kans. Muistutamma kans saman mitä ennenki, ette se häyttyy seissoot kielilajissa kans mikä oikkeus kvääniilä oon käyttäät ja kehittäät ommaa kieleltä, sekä jokhainen itte ette joukkona, esimerkiksi viranomaissiin kans, kveeniliitto kirjoittaa.